Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost základní školy

Po stopách bledé tváře

Mráz, zima, déšť…..nic takového nám nevadí, jsme přece stateční Siouxové, kteří se nebojí ničeho a statečně bojují s bledou tváří. Naši kondičku jsme si cestou na bojiště utužili různými povely, jako např. “ creep, hide, climb up, run etc.“ S bledou tváří jsme se potkali v Autokempu Na Kopci, nepřítel zajal naše „spies“ ( špehy ) a našim úkolem bylo je vysvobodit. Nakonec se nám to povedlo, uzavřeli jsme společný mír a na jeho znamení vypálili do vzduchu překrásný ohňostroj, strávili společný čas u ohně a občerstvili se po náročném boji. Za výbornou spolupráci Aniek a Robovi Timmermans velmi děkujeme! Těšíme se na další společné zážitky.

Poznáváme společně zimu

V dnešní hodině nás navštívili předškoláci, abychom společně prožili hodinu věnovanou tématu „zima“. Používali jsme i jiné smysly než je zrak, např. hmat, cit, sluch v zimních aktivitách. Učili jsme se básničku a zkusili jsme si některé zimní sporty, např. bruslení. Hodina byla pro nás všechny vítanou změnou.

Siouxové a jejich posvátné tance

V anglickém klubu jsme se na chvíli opět proměnili v kmen Siouxů a nacvičili si tance kolem ohně. Tančili jsme např. “ dance for good crops“ ( za dobrou úrodu ), “ for better hunting skills“ ( lepší lovecké schopnosti ) a další. Jako správní indiáni jsme si rozdělali oheň, bubnovali jsme, tančili a prosili Manitoua, aby nás vyslyšel. Závěrem jsme si zatančili tanec nejpovedenější a to za dobrou úrodu, tak doufejme, že se tak stane.

Cesta Sluneční soustavou

V úterý se celá naše škola proměnila v kosmonauty a ocitla se ve vesmíru. Postupně jsme navštívili všechny planety, zjistili, co se na nich nachází a zda by tam byl možný život či nikoliv. Nejpřekvapivější byla podoba komety, která je ve skutečnosti složená z ledu a prachu obíhající kolem Slunce. Celkově jsme si z planetária v Brně odnesli zajímavé a poučné zážitky.

Na chvíli pekařem

V Badateláku jsme si vyzkoušeli, jaké je to být pekařem a upekli jsme si tvarohové a marmeládové šátečky.  Určitě si to vyzkoušíme i doma, protože výsledek byl opravdu mňamózní 🙂

Vánoce

Je tradicí, že se z nás poslední den v roce ve škole stávají Ježíšci a chystáme dárek pro naše kamarády. I letos jsme si udělali velikou radost.

Vánoční zvyky a tvoření

Ve středu jsme se dozvěděli, jak se dříve slavily Vánoce, co lidé jedli, čím zdobili stromeček, jaké dárky si dávali a také, jak věštili budoucnost. Právě věštění jsme si i my vyzkoušeli – lili jsme vosk, házeli bačkorou, pouštěli lodičky a zvedali hrnečky, byla to zábava. Potom jsme si vyrobili i nějakou vánoční dekoraci.

Plavání je u konce

Letošní plavecký výcvik jsme si užili až do poslední hodiny, mnohému se naučili a v plaveckých stylech se zdokonalili.  Poslední hodina nám byla odměnou za vytrvalou práci, která nás ve vodě bavila.

Učíme se navzájem

Předškoláci dnes navštívili své starší kamarády ve škole a učili se všichni společně.

Vlastnosti látek

V prvouce jsme zkoumali vlastnosti a rozpustnost látek. A řádný oděv k tomu nesměl chybět!