Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Školní družina

Školní družina ve fotografiích

 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové, pohybové i relaxační činnosti žáků.

Školní družina má dvě oddělení, vychovatelky se střídají. Činnost probíhá nejen ve třídách pro ŠD určených, ale často se využívají i jiné učebny, tělocvična, počítačová učebna a chodba 1. patra.

Velký důraz také klademe na každodenní pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Využíváme jak hřiště pro míčové hry, petangue, badminton,…, tak také hřiště s herními prvky – průlezkami, skluzavkami,… Dále se pohybujeme v okolí školy, místních lesích a využíváme krásného přírodního prostředí kolem nás, workoutového hřiště.

Vychovatelky

Vladimíra Sedláková

Jitka Dobrovská

Jitka Fialová

Provoz školní družiny

Ráno                   6.00  –    7.30

Odpoledne        11.30  –  16.00