Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost základní školy

Plavecký výcvik je u konce

Máme za sebou poslední lekci plaveckého výcviku, která pro nás byla odměnou za odvedenou práci. Zazávodili jsme si, zahráli různé vodní hry, zaskákali do vody a samozřejmě obdrželi diplomy. Na ty jsme se též velmi těšili. Vodě ahoj!

Druhá třída hlásí…

V českém jazyce se věnujeme tvrdým slabikám, které třídíme, rozdělujeme, vymýšlíme zástupce…no zkrátka postupujeme dopředu, baví nás to a chceme se naučit co nejvíce.

Jarmark

Blíží se Vánoce a to znamená, že se ve škole koná jarmark. Rozsvítily se svíčky a stromeček, rozezněly se koledy, přijeli prodejci z různých koutů, návštěvníci se mohli pokochat nejen množstvím různých nabízených výrobků, ale mohli ochutnat i dobroty a vánoční punč.

Od podkroví k bowlingu

Prvňáci a druháci si zpestřili předjarmarkové dopoledne nejprve v podkroví školy, kde jindy sídlí hlavně páťáci. Zde si zahráli hry, zazpívali a zatancovali. Následně na ně čekalo překvapení, vyrazili si zasportovat na bowling.

Zkoumáme Bystřicko a připravujeme se na Vánoce

V pátek jsme navštívili muzeum v Bystřici nad Pernštejnem a prohlédli si zajímavé expozice z oblasti našeho kraje. Následovalo vánoční tvoření na škole T.G.M, kde jsme si mohli vyrobit dárečky pro své blízké a seznámili jsme se s programováním robotů v polytechnické učebně. Den jsme si společně velmi užili.

Za vzděláním do Brna

Tentokrát jsme se učili v terénu. Prohlédli jsme si zimní Brno, zhlédli jsme výstavu MegaBrouci a výstavu Leonardových modelů. Dozvěděli jsme se spoustu nového a dali si i něco dobrého. Byl to prima den.

Matematika zábavně

Geometrické tvary jsou všudypřítomné, i když to možná na první pohled není patrné. Ke společnému bádání a rozeznávání těchto tvarů hravou formou jsme si tentokrát přizvali předškoláky, abychom je na matematiku naladili. Společně jsme tvořili obrazce, hádali tvary a kreslili. Práce nás bavila a doufáme, že když se řekne „matematika geometrie“, předškoláci zajásají stejně, jako my.

Minulost – současnost – budoucnost

Pustili jsme se do orientace v čase. Naším tématem bylo seznámit se trochu s minulostí, diskutovat o současnosti a na chvíli se zamyslet nad budoucností. Přinesli jsme si k tomu z domu staré poklady z půdy a seznámili s nimi ostatní. Porovnávali jsme je s těmi, které používáme teď a jako vynálezci si zkusili nakreslit námět na vlastní „stroj“, který bychom využili jako pomocníka v budoucnosti. Nakonec jsme se vrátili v čase a podívali se na pohádku O Zlatovlásce, kterou jsme si promítli pomocí starého projektoru.

Prvňáci hlásí

V češtině jsou na programu slabiky, slova a první krátké věty – čteme, tvoříme, píšeme, skládáme, hledáme, doplňujeme a procvičujeme jak se dá.

V matematice jsme u čísla 6 – sčítáme, odčítáme, zapisujeme, tvoříme příklady a slovní úlohy, počítáme početní řady a mnoho dalšího.

Učení nás prostě baví!

Umíme se chovat kyberbezpečně?

Preventivní program o bezpečném chování na internetu a na sociálních sítích nás vždy velmi zajímá a i letos jsme se dozvěděli mnoho užitečných rad. Jak se správně na sociálních sítích pohybovat, jaké nebezpečí na nás může číhat a jak mu předejít.