Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost mateřské školy

Rozloučení s létem

Byla podzimní rovnodennost a končilo léto, bylo na čase se s ním rozloučit. Putovali jsme, plnili úkoly a sbírali razítka. Podle toho, kolik jsme jich získali, jsme na konci naší cesty mohli sáhnout do připravených truhel s poklady.

Září ve školce

V září si především ve školce povídáme o pravidlech. Děti si postupně připomínají pravidla, která známe z minulého roku a učíme je nové děti. Pravidla si každý den opakujeme a učíme se říkanky s pohybem: „Leze, leze šnek“, a části těla „To jsou oči“. Vyfotili jsme pusinkové pravidlo s našimi dětmi. Stavěli společně velké srdce, tvořili a hráli si. Předškoláci měli první hodinu metody dobrého startu, která sleduje rozvoj psychomotoriky a působí aktivizačně a rozvíjí řeč.

Exkurze do sběrného dvora

Předškoláci se vypravili na exkurzi do bystřického sběrného dvora, kde viděli na vlastní oči, kam putuje odpad z kontejnerů na třízený odpad. Prohlédli si třídící linku plastů a kompostárnu. Měli možnost si vyzkoušet různé aktivity a také se svést na zvedací plošině. Dětem se prohlídka moc líbila.

První týden v MŠ

První týden ve školce byl moc prima. Bylo znát, že většina dětí se do školky těšila. Zahráli jsme si spoustu her, tvořili, hráli si na hřišti a moc jsme se nasmáli.