Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Školní výdejna

Školní jídelna v současnosti funguje jako výdejna obědů, které jsou sem dováženy ze Základní školy a Mateřské školy v Rovečném.

Pokyny pro strávníky

1) Stravné se platí zálohově

  • bezhotovostně – 27-3948430287/0100 a uveďte variabilní symbol (zjistíte z předchozího dokladu o zaplacení pod jménem dítěte)
  • hotovostně – dle výzvy v kanceláři školy

2) Oběd na další den musí být odhlášen nejpozději do 12.30 h předchozího dne.

3) Odhlášené obědy se odpočítávají od stravného v následujícím měsíci.

4) Doklad o zaplacení, kde jsou také objednávky, uschovávejte!

5) Pokud dítě onemocní, je možné odnést objednaný oběd pouze první neodhlášený den za sníženou cenu, každý další neodhlášený den je cena obědu v plné výši.

 

6) Další informace naleznete v sekci Dokumenty – Vnitřní řád školní jídelny

7) Mgr. Věra Suchá  tel. 566574127, 724 316992, e-mail: jidelna@zsrovecne.cz