Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Ekoškola

V červnu 2022 jsme si na Staroměstské radnici v monumentálním Brožíkově sále převzali certifikát obhajoby titulu Ekoškola. Znamená to, že naše škola patří mezi jádro mezinárodních Ekoškol.
Projít Zelenou cestu, nejvyšší ze tří úrovní a dokázat, že Ekotým reálně zlepšuje životní prostředí a zároveň rozvíjí sebe sama i své spolužáky, učitele a další lidi ze školy a jejího okolí není snadné. Proto děkujeme všem, kteří své úsilí věnovali tomu, abychom toto ocenění opět získali.

Více informací o programu – www.ekoskola.cz