Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Družina venku

Celoroční projekt „Družina venku“ je součástí programu Les ve škole.

„Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih, nýbrž z velké knihy přírody, od nebes i země, do dubů a buků.“

Jan Amos Komenský, Velká didaktika

Máme rádi les. Využíváme jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro nás místem pro hru i kreativní tvoření. Vytváříme si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Zkoumáme les. Pomocí pozorování i studia zkoumáme děje, které se tu odehrávají a zajímáme se o vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokážeme uplatnit i v jiných ekosystémech.

Pečujeme o zelená místa ve svém okolí, přímo v lese, parku, či v truhlíku, i skrze zapojení dalších dětí či dospělých. Účastníme se lokálních i mezinárodních aktivit na podporu ochrany přírody.

Šetříme a upřednostňujeme dřevo (nejlépe z trvale ohospodařovaných lesů) před jinými materiály tam, kde je to možné. Šetříme množství spotřebovaného dřeva a třídíme papír jako cennou surovinu.