Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Vír čte dětem

Zápis do 1. ročníku

Dětský karneval

PF 2023

Vánoční jarmark

Čertovský pochod Vírem

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat ve středu 30. listopadu 2022

v odpoledních hodinách.

Program Mikulášské besídky 26. 11.

Mikulášská besídka