Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Učící se málotřídky

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000522

Naše mateřská škola i základní škola se zapojily do projektu „Učící se málotřídky“, který je zaměřen na kolegiální podporu málotřídní školy jako formy profesního rozvoje pedagogů.