Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Ekozpravodaj

EKOtým informuje:

V tomto školním roce jsme se rozhodli zapojit do obhajoby titulu všechny žáky a zaměstnance školičky. A jak se nám to daří? To můžete sledovat na webových stránkách naší školy – zejména v sekci činnost ZŠ a činnost ŠD. A na čem momentálně pracujeme? Rozhodli jsme se letos zaměřit na tato témata:

 • PROSTŘEDÍ ŠKOLY – zajímáme se o vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumáme ho z hlediska ekologie, ale i estetiky a dobrého pocitu. Řešili jsme na začátku školního roku, jak vyzdobit školní chodby a nové půdní prostory vlastními návrhy, zvýšit počet květin ve škole, vytvořit odpočinková místa a relaxační koutky. Ve třídách máme rozdělené služby na péči o rostliny, v ostatních prostorech se o ně stará paní školnice. Vyjadřujeme se k tomu, co se nám líbí nebo co bychom chtěli změnit, v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností se aktivně zapojujeme do výzdoby školy i péči o její prostředí.
 • BIODIVERZITA – přinesli jsme si kousek lesa k nám do školy, ten nám tvoří základ pro ekokodex naší školy, na kterém dále pracujeme. V rámci biodiverzity se snažíme využívat přírodní materiály v co největší míře, často chodíme do přírody a pozorujeme ji. Dokážeme určit, co je přírodní a co uměle vytvořené, diskutujeme o tom, co jsme cestou viděli, co se nám líbilo x nelíbilo a hledáme řešení jednotlivých problémů.

Do letošní „Kampaně obyčejného hrdinství“ se nám podařilo zapojit celou školu, její zaměstnance a některé z rodičů, či dokonce celé rodiny – to znamená každého člena do alespoň jedné z výzev! Někteří z nás v tom dokonce pokračují =) Děkujeme!

V hodinách informatiky jsme se s páťáky pokusili vyzvat ostatní k tomu, aby chránili přírodu. Jak se nám to povedlo? Podívejte se sami!

 

HURÁ! Zase můžeme do školy! Sice se nesmíme zatím celý EKOtým dohromady potkat, ale i tak jsme se rozhodli zapojit úplně všechny (nejen) ze školy do:

PŘIDEJTE SE K NÁM I VY!

Termín pro naši školu je od 19.4. do 25. 4. 2021

Průběh kampaně:

1) Prohlédněte si 9 výzev a vyberte si z nich kolik chcete. Může to být jedna nebo klidně všechny! Důležité je vybrat si opravdu VÝZVU (ne něco, co už běžně děláme).
2) Snažte se vybrané výzvy během týdne maximálně naplňovat.
3) Zaznamenávejte do deníčku každý den své úspěchy/neúspěchy.
4) Zašlete svůj deníček po uplynutí zvoleného týdne kampaně místnímu koordinátorovi (škole, organizaci, rodině…), případně přímo do kanceláře Ekoškoly.
5) Pokračujte dál ve výzvách, udělejte z nich standard svých životů nebo si najděte další na webu Ekoškoly –  Co dělat víc

citace: https://ekoskola.cz/cz/zapoj-se 

Bližší informace najdete na tomto odkazu: https://ekoskola.cz/cz/kampan-oh nebo můžete kontaktovat telefonicky či mailem naši koordinátorku Jaroslavu Cahovou.


 

 • Současná doba nepřeje tomu, aby se náš EKOtým setkával. Proto jsme vděční, že za pomoci paní učitelek se snažíme přírodě pomáhat a učit se o ní nové věci v rámci vyučování a také v družině. Fotografie naleznete na těchto odkazech:

https://www.zsmsvir.cz/fotokategorie/skolni-druzina/

https://www.zsmsvir.cz/fotokategorie/zakladni-skola/

 

 • Konečně jsme dokončili nový ekokodex – podívejte se sami, jak se nám povedl.
 • Naše rýmovníky už potřebovaly přesadit. Také jsme si o nich našli na internetu mnoho zajímavého a každý z nás si mohl jeden odnést domů. Společně s námi přesazovali třeťáci a čtvrťáci a moc nás to bavilo – udělali jsme zase něco pro to, abychom měli hezčí a zelenější prostory ve škole i doma.
 • Usilovně pracujeme na novém EKOkodexu. Tady je několik fotografií z průběhu jeho vytváření:

 

 

 • Rozhodli jsme se jít poznávat přírodu kolem sebe – tentorkát jsme se vydali do lesa na houby. Bylo to super – vše, co jsme našli jsme se pokusili určit pomocí klíče v atlasu hub i aplikací „Na houby“ v telefonu.

 

 • Poslední dva EKOtýmy jsme bádali o elektroodpadu a řešili úkoly, které si pro nás připravili Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S panem Dlouhým jsme měřili vzdálenost a čas k nejbližšímu kontejneru na elektroodpad nejen ve škole, ale i ve sběrném dvoře. Pan Široký po nás chtěl měřit velikosti těchto sběrných nádob a vypočítat jejich objem. Na závěr jsme si s panem Bystrozrakým připomněli, co patří a co nepatří do červeného kontejneru.

 

 • Tentokrát jsme se na chvíli stali „Agenty ve službách Země“. Je to online hra, která nás provádí čtyřmi tématy programu Ekoškola (Voda, odpady, energie a šetrný spotřebitel). Členové EKOtýmu pomáhali tajnému agentovi řešit zapeklité logické i znalostní úkoly, a tak postupně zlepšovali prostředí v jeho světě. Mimo to se učili pracovat s počítačem a spolupracovat.
 • Video naleznete pod tímto odkazem – a co vy – přidáte se?

https://youtu.be/ZZLVzFzvZ6Q

 

 • Máme hodně práce – natáčíme pro vás štafetové video! Učíme se pracovat s kamerou a máme hodně zajímavých nápadů, jak natáčení pojmout zajímavě a tak trochu i legračně. Těšíme se, až se vám předvedeme.

 

 • Na třetí schůzce jsme si dali za hlavní úkol vybrat, jak bude náš nový Ekokodex vypadat. Každý z nás měl celkem tři hlasy, které mohl jakkoliv a komukoliv přidělit. Nakonec jsme se shodli na společném návrhu i na tom, že z těch ostatních budeme také tak trochu čerpat – vlastně každý návrh se stal malým článkem našeho společného projektu. A jak bude vypadat? Tak to se nechte překvapit!

 

 • A je na čase pracovat! Společně jsme se rozhodli, že by bylo fajn udělat nový EKOkodex, proto jsme vyhlásili soutěž o jeho návrh. Zapojili jsme se všichni a opravdu bylo z čeho vybírat! Jsme zvědaví, který návrh přístě vybereme.

 

 • Na první schůzce jsme se všichni dohromady seznámili, přivítali jsme mezi sebou nové členy a jsme moc rádi, že se k nám přidali. Zasvětili jsme je do našich „ekotýmáckých“ tajů a rozdělili jsme si role.

… pojďte s námi zavzpomínat =)

Slavnostní předávání titulu

V pátek 21. 6. 2019 se několik členů EKOtýmu vydalo na slavnostní předávání titulů Ekoškola na Staroměstské radnici v Praze. Titul Ekoškola symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát. Tyto symboly zdobí přes 140 škol v České republice, více než 17 000 škol na celém světě. Ocenění jsme získali na dva roky a už teď víme, že se budeme snažit jít touto cestou i dále, protože i to málo, co pro přírodu děláme, má smysl. A když už jsme byli až v našem hlavním městě, tak jsme se s ním i trochu seznámili.

Gratulace patří všem, kteří se v programu aktivně zapojují i všem těm, kteří nám drželi palce.

Máme titul!

Dnes (5. 6. 2019) si nás zavolali vedoucí EKOtýmu na mimořádnou schůzku. Trochu jsme už tušili, o čem se bude mluvit a byli jsme pořádně napjatí. Naše snažení a úsilí stálo za to! Vedoucí se sice tvářili strašně tajemně a smutně, nicméně, když nám začali nahlas číst e-mail, který přišel paní učitelce, bylo nám to hned po prvních pár slovech jasné! Zvládli jsme to! Naše práce v EKOtýmu byla odměněna a naše škola se bude právem chlubit mezinárodním titulem Ekoškola!

„Titul Ekoškola symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát. Tyto symboly zdobí přes 140 škol v České republice, více než 17 000 škol na celém světě. Jejich počet stále roste. Podmínkou pro zisk mezinárodního titulu Ekoškola je výborné zvládnutí metodiky 7 kroků ve škole, realizace pozitivních změn ve škole či okolí a absolvování hodnotící návštěvy (auditu) ve škole.“                                                   (https://ekoskola.cz/cz/mezinarodni-titul)

Máme z toho všichni ohromnou radost a je to pro nás veliká motivace pokračovat v tom, co děláme, protože  víme, že to neděláme úplně špatně a zbytečně!

Auditorská návštěva

V pátek 24. 5. 2019 nás navštívily milé paní auditorky z mezinárodního programu Ekoškola, který v ČR zaštiťuje pražská organizace Tereza. Provedli jsme je školou, ukázali jim vše, co s EKOtýmem děláme, tvoříme a alnalyzujeme a ony měly za úkol zjistit, zda náš EKOtým plní podmínky programu. Také oslovily paní ředitelku, školnici i náhodně zvolené žáky, aby zjistily, jak pravidla Ekoškoly berou za své ostatní v naší škole. Ekotým odvedl výbornou práci a teď nezbývá, než  čekat na rozhodnutí. Pokud se to povede, pojedeme na slavnostní předání titulu až do našeho hlavního města. Pokud ne, tak prostě pokračujeme dál – jde nám o naši školu, přírodu a to, že se můžeme podílet i malými věcmi na pomoci naší planetě Zemi, to je to, co nám dělá opravdové potěšení a chceme v tom pokračovat!

Pořád se děje něco nového!

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se nic neděje, tak se děje! Naše pravidelné schůzky byly teď trochu hektické, protože se nám do nich nabouralo středeční plavání. Scházeli jsme se jak se dalo a vymýšleli mnoho nového. Plnili jsme úkoly z Recyklohraní – povedlo se nám napsat příběh vysloužilého elektrospotřebiče i dát dohromady nějaké komixy – jsou k nahlédnutí u nás ve škole na přenosné nástěnce. Trochu jsme zapátrali a díky paní uč. Sedlákové jsme zjišťovali, jak je na tom naše škola v posledních letech se spotřebou vody, elektřiny a plynu. Čísla byla ohromná, my menší jsme je ani nepřečetli! Zjištěné informace jsme sepsali a nalepili na plakát k tématu spotřeba. Také se pomalu pouštíme do nového analyzování školy. To staré je ale pořád aktuální a sami nejlíp víme, že ne všechno se nám povedlo „dotáhnout do konce“ a musíme na tom zapracovat.

A hlavně – připravujeme se na návštěvu auditorů z projektu EKOškola – už se těšíme, že jim ukážeme na čem pracujeme a dozvíme se, co máme zlepšit a kam můžeme naše snažení ještě dál posunout. =)

Energetické štítky

Konečně se nám podařilo dokončit a nainstalovat energetické štítky. Scanovali jsme, tiskli, laminovali, stříhali a lepili. Druhý den jsme o přestávce svolali všechny spolužáky a vysvětlili jim, k čemu a proč štítky jsou. Snad si jich alespoň někteří všimnou a připomenou jim, co mají udělat.

Ekonástěnka

Hurá! Konečně se nám podařilo dát dohromady naši „ekotýmáckou“ nástěnku. Na jejím obsahu jsme pracovali od září a máme radost, že se můžeme tlapičkami pochlubit i ostatním. A co všechno na ní najdete? Tak na to se přijďte podívat sami =)

 

Svižně pracujeme na každé schůzce! Podařilo se nám dát dohromady plán činností, společně jsme diskutovali a vymýšleli aktivity, na které bychom se letos rádi zaměřili, dali si nějaké termíny a dohodli se, kdo za co zodpovídá. Vše jsme zapsali na barevné tlapičky, které nám budou zdobit nástěnku. Ti starší z nás vše zpracovali do excelové tabulky, abychom měli větší přehled.

Také jsme se zapojili do dalšího úkolu z Recyklohraní a vyrobili jsme plakáty na třídění odpadu – zejména elektrozařízení.

A nakonec jsme se zamysleli nad tím, jak můžeme některé naše každodenní činnosti změnit či upravit tak, abychom šetřili naši přírodu.

Pustili jsme se do práce

Na posledních několika schůzkách dáváme dohromady nástěnku, připravujeme novou analýzu a tu za minulý školní rok hodnotíme. Dnes jsme se pustili do výroby „šetřících štítků“, které budou zdobit naši školu. Budete si je moci už brzy prohlédnout nad vypínači a u umývadel. V loňském školním roce jsme se pokusili vymyslet nějaké zajímavé slogany a letos jsme je štítky s EKOpáťáky graficky dotvořili. Ostatní členové ekotýmu navrhovali jejich barevnou strukturu. Nakonec jsme vybrali ty nejlepší, které použijeme a budou nám připomínat, abychom zhášeli a šetřili vodou. Už asi poznáváte, že se v letošním školním roce budeme zajímat zejména o energie a pokračovat budeme v třídění odpadu. Těšíme se na to, ale sami jsme zvědaví, jak se s tím popereme.

Máme nové členy!

Je tady nový školní rok a náš EKOtým jsme oživili o nové členy. Letos nás bude celkem 12 a moc se těšíme, až se začneme prodírat vším kolem nás!

Úvodní schůzka (školní rok 2018/2019)

Naše první setkání bylo vedeno staršími žáky, kteří jsou v EKOtýmu již od jeho založení. Seznámili nás s tím, co to vlastně ta Ekoškola je, rozdělili jsme si role a řekli si v komunitním kruhu, co nás bude celý školní rok čekat. Bylo to prima a moc se těšíme, až se nám ta naše spolupráce pořádně rozjede =)

EKOtýmácké pochoutky pro ptáčky

V noci nám pořádně mrzne, teploty se začaly pohybovat kolem mínus 10 stupňů, a proto jsme se s EKO týmem rozhodli přilepšit nějakou dobrůtkou ptáčkům v naší botanické zahradě.

Že jsme se vám ještě letos neozvali (2017/2018)?

Tak to máte pravdu… Máme totiž tolik práce, že vůbec nestíháme! Na začátku školního roku jsme zbyli jen čtyři EKOnadšenci, tudíž nám všechno mnohem déle trvá, ale i tak to stojí za to a máme z toho radost! Na úvod na nás čekalo vyřešení místa na EKOkoutek, také nám na chodbu školy přibyly další koše a bedýnky na tříděný odpad. Od letoška jsme se pustili do novinky – třídíme i nápojové kartony. Hned potom následovala nová analýza školy na tento školní rok, kde jsme zjišťovali co se dalo – pomáhali nám s tím i ostatní pracovníci školy, udělali jsme anketu mezi žáky z naší školičky a pustili se do grafického ztvárnění EKOanalýzy. A takhle se nám to povedlo:

Třiďte odpad – má to smysl!

EKOkonference – aneb: „Dostali jsme se do finále!“

Náš školní EKOtým několik týdnů připravoval konferenci. Už na začátku školního roku se rozdělil do několika skupin a každá z nich si pro nás připravila krátký výstup a ukázku z různých okruhů environmentálního vzdělávání. ENERGIŤÁCI  nás přesvědčili o tom, jak zbytečně plýtváme některými energiemi a z čeho všeho se vůbec energie mohou získat – snadno, levně a efektivně. Nakonec nám předvedli, že i obyčejný citron a brambor mohou být zdrojem energie. Společně s ODPAĎÁKY jsme se vydali na hřbitov. Divné? Ale ne, byl to hřbitov odpadků. Nevím jak vás, ale nás dost překvapilo, jak dlouho se některé odpadky v přírodě rozkládají… VODÁRCI nám povídali jak jinak než o vodě, dozvěděli jsme se kolik jí na naší planetě Zemi je, jak se rozděluje a proč je důležitá. Diskutovali jsme s nimi o koloběhu vody v přírodě a nutnosti vodou šetřit. Nakonec nám názorně ukázali, jak je nebezpečné, když se do vody dostanou různé látky, které tam nepatří, jako například olej. Pokus se nám moc líbil a všechny nás oslnil, na druhou stranu jsme si ale uvědomili, jak taková trocha oleje může být nebezpečná pro život ve vodě. Značky a křižovatky jsme si připomněli s DOPRAVÁKY, kteří nám povídali o nebezpečných místech v naší obci a připravili model městečka, ve kterém jsme se mohli projíždět autíčky podle pravidel silničního provozu. Na posledním stanovišti nás čekali PROSTŘEĎÁCI, se kterými jsme se nesetkali poprvé. Na začátku školního roku pro nás měli připravenou anketu, ve které zjišťovali, co nám ve škole chybí a co si myslíme, že by bylo fajn zlepšit. Suverénně vyhrálo to, že máme ve třídách málo rostlin. Proto si připravili stanoviště, na kterém jsme získali nové rostlinky do našich tříd – zelence, molice a africké fialky. Nejprve zjistili důležité informace o jejich růstu a pěstování, nařízkovali je, nechali zakořenit a potom jsme je společně zasadili. Doufáme, že až se po prázdninách vrátíme, budou už růst u nás ve třídách. Musíme uznat, že příprava konference nebyla jednoduchá a obdivujeme, s jakou vervou se do ní naši EKOtýmáci pustili, a že to dotáhli do zdárného konce – bylo to príma a těšíme se, co dalšího si pro nás v příštím školním roce připraví =)

… že jsme se vám dlouho neozvali?

Tak za to se moc omlouváme, ale máme strašné práce! Připravujeme totiž ekologickou konferenci pro své spolužáky a děti z MŠ. Uvědomili jsme si, kolik je s tím přípravy a chystání – nejprve jsme museli přijít na nějaký skvělý nápad, potom začít vyhledávat informace a nachystat podklady. V průběhu jsme zjistili, co nám funguje a v čem jsme naopak přecenili své síly. Nyní jsme ve fázi, kdy se snažíme vše perfektně připravit, doladit a už se moc těšíme, až si otestujeme naše „stanoviště“ v praxi!

Dnešní den byl pro nás trochu speciální. Přivítali jsme u nás návštěvu z daleké Prahy! Přijela se za námi podívat paní Mgr. Simona Neprašová z ekoškolího týmu TEREZA. Uvítali jsme ji na naší škole a paní učitelka jí ukázala, co všechno jsme už zvládli a na čem pracujeme. Získali jsme mnoho informací a zajímavých nápadů a zkušeností, kterých rádi využijeme – DĚKUJEME!

EKOkodex je hotov! Musíme přiznat, že jsme s naší prací spokojení a pevně věříme, že se nám bude i nadále dařit všechno to, na čem jsme se dohodli a na čem jsme pracovali.

Dnešní schůzka se nám trochu protáhla, protože jsme měli chuť dokončit rozdělanou práci. EKOkodex jsme konečně zavěsili na stěnu a pustili se do dalšího zpracovávání rozdělané analýzy.

 

Zápis z dalších schůzek

Máme tady nový kalendářní rok a ten jsme začali další přípravou EKOkodexu. Stanovili jsme si hesla, která použijeme. Starší žáci je připravili a vytiskli na recyklovaný papír a my se mezi tím pustili do vystřihování dalších ručiček. Začíná se nám to hezky rýsovat – máme papouška a květy s popisky na liány. Snad se nám ho povede na příští schůzce konečně dodělat a vyvěsit ve vestibulu školy. A na čem jsme se dohodli?

EKOKODEX

ZAČÍNÁME každý den s úsměvem

POZNÁVÁME

CHRÁNÍME

MÁME RÁDI lidi i zvířata

UKLÍZÍME – jdeme příkladem ostatním

ŠETŘÍME ENERGIE – učíme se šetřit i v životě

VODA JE DAR  – potřebují ji všichni

TŘÍDÍME – každý odpad nemusí být ještě odpad

RECYKLUJEME co jde, to znovu využijeme

NENIČÍME svět kolem sebe

CHOVÁME SE OHLEDUPLNĚ k lidem i Zemi

POMÁHÁME přírodě, ona pomáhá nám

NEPLÝTVÁME, nic na Zemi není nevyčerpatelné

JSME JEDNA VELKÁ RODINA, respektujeme se a spolupracujeme, fungujeme jako jeden tým

VĚTRÁME krátce a intenzivně

NAPRAVUJEME, co ostatní ničí

Schůzka  „tzv. Papouchová“

Náš EKOtým pořád někde něco kutí. Dnešní schůzka byla věnována přípravám EKOkodexu. Při minulých schůzkách jsme odhlasovali, jakým směrem a jak graficky ho zpracujeme a dnes jsme obkreslovali, stříhali, lepili, využívali odstřižků papíru a ty další, které vznikli jsme schovali – třeba se budou jednou hodit. Pracovali jsme sami – jako jeden velký tým a světe div se, nikdo se nedohadoval a nepostrkoval a každý doslova přiložil ruce k dílu. Už se těšíme, až doděláme celou koncepci. To bude ale ještě asi chvilku trvat. Myslíme však, že se máte na co těšit!

Sedmá schůzka

Dnešní schůzka se změnila v pořádný boj… rozhodli jsme se, že je na čase začít pracovat na EKOkodexu. Každý z nás připravil svůj námět, který představil ostatním. A potom už se jen hlasovalo.

Analyzujeme a analyzujeme…

Vyhledáváme, procházíme, diskutujeme a zjišťujeme…  Energiťákům dnes pomáhala paní školnice. Měli jsme na ni připravenou velkou hromadu pořádně zákeřných otázek. Na vše nám nejen odpověděla, ale ukázala nám ve škole místa, o kterých jsme nevěděli. Už víme, kde je hlavní jistič k elektřině, hlavní uzávěr vody i plynu.

Analýza?

Pracujeme na analýze školy… A můžeme vám říci, že to není žádná legrace. Pustili jsme se do toho z gruntu a uvědomujeme si, že naše škola je krásná.

Skupiny

Další schůzka Ekotýmu byla opět zajímavá. Asistenti dostali za úkol vytvořit vlastní skupinku, kterou sami povedou. Jedním z kroků Ekoškoly je analýza školy a prostředí a my jsme se do ní s chutí a nadšením pustili. Kdyby všichni dělali všechno, nastal by asi pořádný zmatek. Nám ale vzniklo pět skupin:

 1. ODPADOVÁ ČETA se zabývali analýzou odpadů, jejich tříděním a dalším využitím.
 2. VODÁRCI  zjišťovali, jaký typ baterií na vodu máme nad umývadly, kolik umývadel a kohoutků je ve škole, zda (a kde) teče teplá a studená voda a jestli při jejím vypnutí kohoutky kapou nebo ne.
 3. PŘOSTŘEĎÁCI vymýšleli anketu, díky které by zmapovali prostředí školy a školní zahrady, zjišťovali, co se komu líbí x nelíbí a co by se dalo změnit.
 4. DOPRAVÁCI se zaměřili na cestovní ruch v obci, dojíždění autobusem a bezpečnost cesty od školy na zastávku. Dále také zjišťovali, zda navazují autobusy žákům, kteří dojíždějí z okolních vesnic. Zamyslí se určitě i nad některými opatřeními, která z jejich průzkumu vzejdou.
 5. ENERGIŤÁCI mají na starost využívané energie a jejich spotřebu. Zjišťovali, čím a jak ve škole topíme, zda správně větráme, svítíme,… čeká je ještě mnoho sledování a počítání…

Všechny skupiny mají před sebou hodně práce. Ta bude zakončena společnou konferencí, na kterou bude třeba zpracovat všechny informace. Díky ní se budou snažit seznámit ostatní v naší škole se svými zjištěními.

dscn4514… a všechny skupiny tvoří jeden hvězdný EKOtým!

Zasedání

Dnes jsme pořádali zasedání našeho Ekotýmu. Bylo potřeba rozdat si role. Každý z nás je vlastně pro tým důležitý, je jen potřeba vědět, na koho a s čím můžeme obrátit, nevíme-li si rady. Hlasovali jsme a hlasovali a nakonec jsme zvolili:

 • Redaktory Ekozpravodaje
 • Zapisovatele schůzek
 • Svolávače schůzek
 • Vedoucí
 • Asistenty vedoucích
 • Fotografy
 • ostatní členy Ekotýmu

Potom jsme se pustili do vyrábění kartiček (nebo jak to nazvat). Vystřihovali jsme své fotografie, lámali ruční papír a ten si vyplnili. To nás bavilo. Příště je v pátek státní svátek, proto se budeme domlouvat na další schůzku až někdy v průběhu dalšího týdne. máme ale strašně moc věcí a myšlenek, které musíme a hlavně chceme stihnout.

Ruční papír

Sešli jsme se zase v pátek, tak jak jsme se na tom domluvili. Přišli jsme skoro všichni. Pustili jsme se do recyklace papíru – namočili jsme použitý papír, který jsme našli v „papírožroutu“ do kýble s vodou a přidali ještě plata od vajíček. Vznikla z toho taková kaše. Některým to bylo nechutné s tou hmotou pracovat, když se ale odvážili namočit do kýblu ruce, byla to legrace. Tu hmotu jsme dávali na takové sítě a potom ji překlopili na plátno s ručníky a váleli je válečkem. Těšíme se, až se v pondělí vrátíme do školy a papír bude hotov. Domluvili jsme se, že si příští schůzku rozdělíme role a máme se zamyslet nad tím, v čem by mohl být každý z nás užitečný. A hlavně doděláme ty kartičky.

První schůzka 2016/2017

Tak a je to tady! Dnes jsme odstartovali něco nového, něco na co se všichni těšíme. Paní učitelka byla hodně překvapená, když si přišla vyzvednout svůj Ekotým do družiny. Když nás přepočítávala, nechtěla tomu uvěřit. Celkem se náš tým skládá z 21 žáků, což je na naši školu opravdu hodně. Na první schůzce jsme se nemuseli seznamovat mezi sebou, protože se všichni moc dobře známe, ale důležité bylo seznámit se s kroky Ekoškoly, které na nás čekají. Na interaktivní tabuli jsme si pustili stránky Ekoškoly (http://www.ekoskola.cz/) a přímo interaktivní příručku pro žáky, kde nás Garby (takový legrační recyklovaný robotek) seznámil se základními informacemi. Domluvili jsme se, že by bylo prima vyrobit si kartičky se svým jménem a fotkou. Na další schůzce budeme vyrábět ruční papír a už se na to moc těšíme.