Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Nápadníček – básničky

Volám tě sluníčko

Volám tě, sluníčko, haló, haló, (ruce k ústům, jako když voláme daleko)

tepla je na světě málo, málo, (mneme si ruce, jako když je zahříváme)

vylez a rozežeň mraky, mraky, (ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu)

a já ti pomůžu taky, taky. (ukazujeme na sebe)

 

Jarní básnička s pohybem

Do zahrádky přišlo jaro, (chůze namístě)

copak se to asi stalo? (pokrčení rameny)

Rozkvetly nám kytičky, (ruce vzhůru a otáčet se vpravo a vlevo)

narcis, krokus, kočičky. (ukazování do tří stran)

Včelička k nim právě letí, (mávání rukama)

podívejte, támhle, děti! (ukazování)

 

Dinosauři

Dinosaury známe jen,

z filmů nebo z knihoven.

Ti ještěři velcí byli,

před pradávnou dobou žili.

 

Karneval

Dneska máme velký bál,

hurá, je tu karneval.

Z holčiček jsou princezny,

splní si své tajné sny.

Kluci si dnes meče vzali,

za prince se ustrojili.

Na bále dnes společně

je nám všem moc báječně.

 

Mikuláš je hodný pán,

nosí dětem marcipán.

A zlobivým brambory,

do tátovy bačkory.

 

Kdo to klepe?

Bílý pán.

Mikuláš dnes přišel k nám.

Anděl a čert přišli s ním,

zjistit, jestli nezlobím.

 

Čert

Leze z pekla, leze čert

a to není žádný žert.

Po světě se rozhlíží

a zlobidla vyhlíží.

 

Bolavé kopyto

Čerti mluví čertí řečí,

když se zlobí, strašně křičí!

Když je bolí kopyto,

tak brblají tohleto:

Ble ble au, ble ble au, (zpíváme na melodii písně Jedna dvě, Honza jde)

ble ble, au, au, au, au,

ble ble au, ble ble au,

ble ble, au, au, au, au.

 

Do pohádky

Kouzelnými vrátky

pospěš s námi do pohádky.

Všichni už se na nás ptají,

tak už pojď, ať nečekají!

 

Veverka

V hlubokém a temném lese

veverka si šišku nese.

Nese si ji do pelíšku,

raduje se, že má šišku.

Dá si hlavu na šišku,

spinká ve svém pelíšku.

 

Medvídek v lese

Medvídek si hraje v lese,

košík hříbků domů nese.

Celý den si hraje, skáče,

spěchá k mámě na koláče.

 

Zajíc

Běží zajíc po poli,

nožičky ho nebolí.

Přeskakuje hroudy hlíny,

není ani trochu líný.

 

Domeček

Střecha, to je klobouk domu, (stoj rozkročný, ruce spojené nad hlavou)

ještě komín patří k tomu, (stoj, ruce připažené)

protože dům bez střechy, (stoj rozkročný, ruce spojené nad hlavou)

mohl by dělat neplechy. (poskoky snožmo)

 

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Ruce máme na tleskání

a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

dneska zlobit nebudem.

 

Žirafa

Žirafa si myslela,

že by v domě bydlela,

co má dvanáct poschodí,

i když se moc nachodí.

 

Nevejde se do výtahu,

nedělá si z toho hlavu.

A ještě se tomu smála,

za výhled by všechno dala.

 

Po schodech to vůbec nejde,

tam se taky těžko vejde.

Vzdát výhledu se však nechce,

jeřábem to půjde lehce.

 

Vysadil ji na střechu,

dělala tam neplechu.

Marně hledá větve stromů,

chtěla by se vrátit domů.

 

Výhled z výšky není pro ni,

chce zas louku, která voní.

Raději se vrátí zpátky

do výběhu za zvířátky.

 

Sněženka (F. Hrubín)

Táta včera na venku,

našel první sněženku,

vedle petrklíč,

zima už je pryč.

 

Dobré ráno, dobrý den,

slunce sviť nám za oknem.

Vzbuď paprskem travičku,

na zahrádce kytičku.

Zimy máme všichni dost,

jaro je tu pro radost!

 

Zimo, ty jsi bílá paní,

končí tvoje kralování.

Sundej bílou korunu

a sesedni ze trůnu.

Už je na tě čas,

za rok přijdeš zas.

 

Naše kočka strakatá,

ta má hezká koťata.

Ráno vstanou z pelíšku,

protáhnou se trošičku.

Kočka s nimi procvičí

všechny cviky kočičí.

 

Víte-li babičko,

kam jde spát sluníčko?

Chodí spát za hory

do zlaté komory!

 

Dešťové kapičky

Dešťové kapičky

dostaly nožičky,

běhaly po plechu,

dělaly neplechu.

 

Šnek

Leze, leze šnek,

leze, leze z proutí,

zadečkem si kroutí.

Najednou se lek.

Nejdřív tykadla,

potom kukadla.

Co se stalo?

Co se přihodilo?

Bum, šiška spadla.

Bum, šiška spadla.

 

Vrabec

Típ, típ, típ,

vrabec vrabce štíp.

Poprali se na keříčku,

vytrhli si po peříčku.

Típ, típ, típ,

vrabec vrabce štíp.

 

Pekař peče housky, uždibuje kousky.

Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.

Pekař peče chleba, všude ho je třeba.

Pekařka mu pomáhá, pečou chleba oba dva.

Pekař peče vdolky, pro kluky a holky.

Pekařka mu pomáhá, pečou vdolky oba dva.

Pekař peče rohlíčky s makovými zrníčky.

Pekařka mu pomáhá, mákem sypou oba dva.

Pekař peče koláče, jsou jich plné pekáče.

Pekařka mu pomáhá, pěkně pečou oba dva.

 

Když obilí stroje sklidí,

odvezou ho do mlýna,

umelou ho, napytlují,

cesta mouky začíná.

Z mouky potom upečeme

rohlík, chléb i koláče,

kdo pracuje, ten se nají,

kdo je líný, zapláče.

 

Na Tři krále

Na Tři krále za vesnicí,

bloudí sněhem koledníci.

Šlapy-šlapy, šlápoty,

pletou se jim do noty.

Ťuky-ťuky, už tu jsou,

štěstí zdraví vinšujou.

 

ČERTOVSKÉ BÁSNIČKY

Čerte, čerte, čertíku,

černá kočka na mlíku,

čaruj, čaruj, vyčaruj mi,

čokoládu z perníku.

 

Třesky, plesky, rici, pici,

čerti chodí po silnici.

Myslíš si, že je to žert?

Koukni z okna- je tam čert.

 

V pekle měli posvícení,

pod kotly si topili,

líné žačky posměváčky,

k večeři si strojili.

Líného si usmaží,

posměváčka uvaří.

Žalobníčky na nudličky,

takhle čerti večeří.

 

Brambora

Kutálí se ze dvora
takhle velká brambora.
(ruce máme před sebou,
motáme s nimi a jako „kutálíme“)

Neviděla, neslyšela,
(dlaněmi zakryjeme oči, uši)
spadla na ni závora.
(mávneme, dvakrát tleskneme rukama)
Kam koukáš, ty závoro?
(pravou rukou se vztyčeným
ukazovákem děláme „ty,ty, ty“)

Na tebe, ty bramboro!
(levou rukou se vztyčeným
ukazovákem děláme „ty,ty, ty“,nebo ukážeme na sebe)

Kdyby tudy projel vlak,
(krouživými pohyby rukou
předvádíme „vlak“)

byl by z tebe bramborák!
(opět do rytmu tleskáme)

 

Papírový drak

Děti: Draku, ty jsi vážně drak?
Drak: Hudry, hudry, je to tak.
Děti: A máš zuby dračí?
Drak: Mám dva. Ty mi stačí.
Děti: A co těmi zuby jíš?
Drak: Princezen mám plnou spíž.
Děti: I ty lháři! Každý to ví, že jsi jenom papírový.

 

Zvířata v ZOO

Pro svou hřívu stal se král,

každý se ho totiž bál!

Tak hlasitý, strašný řev,

umí totiž jenom lev.

 

Na stromech se ráda houpe,

banány si sama loupe.

Žije hlavně v Africe,

Kdopak je to? Opice.

 

Když miminko stále pláče,

do kapsy ho dá a skáče.

Ten australský skokan

jmenuje se klokan.

 

Pruhovanou má svou mámu,

pruhy nosí na pyžamu.

Černobílá má i žebra.

Poznali jste? Je to zebra.

 

VELIKONOČNÍ BÁSNIČKY

V ošatce mám vajíčka,

co mi snesla slepička.

Jsou tam krásně malovaná,

nebo pěkně bílá,

jen si vemte, koledníci,

která jsou vám milá.

 

Upletl jsem pomlázku,

je hezčí než z obrázku.

Všechny holky, které znám,

navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,

vyplatím je maličko.

 

Kluci, pojďte na holky,

ze školy i ze školky.

Kdyby chtěly utíkat,

všichni na ně křiknem: stát!

Pak na jejich zadečky,

budou šlehat proutečky.

 

Voda

Kdyby vody nebylo,

nic by tady nežilo.

Bez vody se nedá žít,

Čistá voda musí být.

Proto vodu v úctě máme,

my se o ni postaráme!

 

Zimo, zimo, táhni pryč,

nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy,

přes ty hory, přes ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

sundám zimní kabátek.

 

Beruška (malování s básničkou)

Namaluji kuličku

jako malou hlavičku.

Nosánek a dvě očička,

pěkňoučká je ta tvářička.

Přidám pusu, počtáři,

ta nám chybí na tváři.

A teď vlásky, počkej chvíli

a obličej už je milý.

Tykadýlka-jedno, druhé,

hlavička tak celá bude.

Tělíčko je kulička,

větší než ta hlavička.

Když je ten kus takhle velký,

rozdělím ho na dvě půlky.

Kolik teček? Jak je to?

Přece sedm, popleto.

Je obrázek hotový? Nezapomeň na nohy.

Čárky dvě a pecička, to je jedna nožička.

Za ní druhá a pak třetí,

to je nohou, viďte, děti?

Tři nožičky nalevo

a ty samé napravo.

Slunéčko je sedmitečné,

pro lidi je užitečné!

 

Kuchař Řehoř

Kuchař Řehoř v hrnci vaří,

ať se mu to jídlo daří.

Copak asi přidal tam,

na čem já si pochutnám?

 

Vitamíny

Když máš málo vitamínů,
jez ovoce, zeleninu,
bacily snadno přemohou,
nemoci na tebe nemohou.
Citron je kyselý,
mrkev je sladká,
kiwi je chlupaté,
jablka hladká.
Pětkrát denně malou porci
a budou z nás zdraví borci!

 

BÁSNIČKY O SNĚHOVÝCH VLOČKÁCH

Volá vločku vločka,

ať prý na ni počká,

že neví kam padá,

má zavřená očka.

 

Bílé vločky, bílé nebe,

sotva spadnou, už nás zebe.

Vločky, vločky, ach to láká,

postavit z vás sněhuláka.

Vločky, vločky, jak jste hbité,

škoda, že se rozpouštíte.

 

Padaj vločky, padaj z nebe,

na mě, na něho, na tebe.

 

Padá snížek bělounký

na lesy a pole,

stele měkké peřinky

na kameny holé.

 

Letí letí vločka,

letí letí sem,

drží si sukýnku,

lehne si na zem.

 

První vločka, druhá, třetí,

z nebe na zem právě letí.

Jedná vedle druhé sedá,

volné místo ještě hledá.

Na strom, střechu, silnici,

udělají čepici.

 

V lese

Do lesa dnes půjdeme,

potichoučku budeme.

Rozhlédnem se do všech stran,

stromy všechny dobře znám.

Borovice, smrček, jedle,

šiška na mě spadla hnedle.

Shodila ji veverka,

je to pěkná čiperka.

 

Chlubivé vejce

Chlubilo se vejce jedno,

že prý všechnu moudrost snědlo.

Chlubilo se ještě chvíli,

až to vejce uvařili.

 

Perníková chaloupka (F. Hrubín)

„Odkud ten náš holub letí?“

„Letím z lesa, milé děti,
vrkú, vrkú, vrkú.“

„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku
u černého smrku.“

„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem
krmili se perníkem.“

„A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?“
„Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč –
a už byli pryč!“

 

Perníková chaloupka

Zabloudily děti v lese,

Mařenka se strachy třese.

Jeníček ji vede,

to ještě svede.

 

Najednou chalupa.

Mařenka nedutá.

Celičká z perníku,

zatáhli za kliku.

 

Babizna s lopatou

má kočku chlupatou.

Děti však vyhrály,

na babu vyzrály.

 

Praděda Kašel- Martina Machová (básnička s pohybem)

Včera ke mně zašel,

zlý praděda Kašel.             (pročesáváme si rukou vousy)

Vlezl mi do pusy,               (cupitáme prsty od tváří směre k puse)

vlezl i do břicha,                (směrem od boků k pupíku)

dělá tam pokusy                (střídavě rukama hladíme bříško)

kašle a naříká.                   (otíráme si hřbetem ruky pot z čela a pomalu si klekáme na zem)

 

Včera ke mně zašel,

zlý praděda Kašel.            (pročesáváme vousy)

Pocákám ho sirupem       (nataženou rukou před tělem děláme kruhy, jako když lijeme něco z lahve ven)

a pokropím čajem,           (obě ruce jsou před tělem, prsty kropíme)

vyženu ho z pusy ven,     (rukama „vyháníme“ směrem od těla ven)

ať si zase hrajem!             (s výskokem uděláme velký kruh rukama)

 

Rohlíčky
Počkej chvilku, chviličku,
uhnětu tě, rohlíčku,
uhnětu tě, upeču tě,
máma už si dělá chutě.
Upeču tě pomaloučku,
pak na tebe, rohlíčku,
budu sypat sladkou moučku,
počkej chvilku, chviličku !

 

Čerti a čertidla

Čerti a čertidla

vařili povidla.

Ten nejmenší čertíček

spálil si prstíček,

když si chtěl osladit

svůj mlsný jazýček.

 

Kočičí říkadlo

Hali beli haliky,
kočky vaří knedlíky
z mléka a mouky,
dělají mňouky,
krájejí housky
na malinké kousky.

Hali beli halila,
koťata se těšila,
pozvala si pejska,
že si hlady stejská,
hafy hafy hafy,
že mu dají taky.

Hali beli halili,
kočky všechno spálili.

 

Turek

Sedí turek, hlavou kývá,

mračí se a zle se dívá.

Pojď si hrát, pojď si hrát,

pojď si hlavu na zem dát.

Usmívej se, starý turku,

místo nosu mám okurku.

Pojď si hrát, pojď si hrát,

pojď si hlavu na zem dát.