Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Aktuality mateřské školy

ZŠ a MŠ Vír, okres Žďár nad Sázavou vyhlašuje termín

zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VÍR SE BUDE KONAT VE DNECH 11. 5. A 12. 5. 2022. V TĚCHTO DNECH SI MOHOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PODAT PŘIHLÁŠKU OD 11. 00 DO 14. 00 V KANCELÁŘI ŠKOLY

 

Zákonný zástupce dítěte k zápisu donese vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání a přílohu s potvrzením o očkování u dětí mladších 5 let (potvrzení vystaví na vyžádání váš pediatr).

PŘIHLÁŠKA JE KE STAŽENÍ NA WEBU www.zsmsvir.cz/dokumenty v sekci dokumenty MŠ nebo si ji vyzvedněte v kanceláři školy.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud vaše dítě bude v příštím školním roce předškolák a nenavštěvuje MŠ, je zákonnou povinností rodičů dítě do MŠ zapsat.

Dále chceme upozornit, že díky omezené kapacitě naší MŠ budou pro tento rok přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2022 věku tří let a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Vír, děti mladší tří let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Vír pouze při nízkém počtu podaných přihlášek a  volné kapacitě MŠ.

 

Podmínky a kritéria k přijímání dětí do MŠ jsou k nahlédnutí na internetových stránkách naší školy www.zsmsvir.cz v sekci  dokumenty MŠ.