Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Aktuality

Upozornění rodičům

Upozorňujeme rodiče na (i pro nás) novou informaci, že si v době této distanční výuky mohou odebírat na své dítě dotovaný oběd. Pokud budete mít o oběd zájem, přihlaste stravu den předem do 12:00 na tel. čísle 731 641 291.

Ošetřovné

Distanční výuka

Rozhodnutím Vlády ČR jsou od zítřka 14. 10. až do pátku 23. 10. uzavřeny všechny základní školy, včetně prvního stupně a bude probíhat povinná distanční výuka.

 

V období prodloužených podzimních prázdnin 25. 10. – 30. 10. nebude probíhat distanční výuka.

 

Bližší informace dostali žáci ve škole v papírové podobě.

Upozornění rodičům

Rozhodnutím MŠMT se dny 26. a 27. 10. 2020 pro žáky ZŠ stanoví jako volné dny.

Podzimní prázdniny jsou tedy od 26. 10. do  30. 10 2020.

Informativní schůzka

Společná informativní schůzka rodičů proběhne

ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 16:00 hodin.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prázdniny utekly jako voda a začíná nový školní rok 2020/2021. Chtěli bychom vám připomenout několik základních informací a seznámit vás s novinkami pro tento školní rok:

· Prevence onemocnění:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude školní rok probíhat v jiném režimu. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

Prosíme rodiče, zákonné zástupce, aby nám do školy neposílali děti a žáky s příznaky infekčního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod., je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) má škola nutnost volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

– příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

· Lékařské potvrzení u chronicky nemocných a alergiků:

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění – u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Další podrobné informace pro nový školní rok dostanou žáci 2. září 2020.