Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Aktuality

Oznámení

ZŠ Vír oznamuje, že všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání bylo vyhověno. Všichni žáci byli přijati.

Nástup k prezenční výuce od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se z nařízení vlády za dodržení všech hygienických nařízení vracejí všichni žáci naší školy k prezenční výuce. Podrobné informace byly zákonným zástupcům zaslány na jejich e-mail.

Probírané učivo od 6. 4. do 9. 4. 2021

Přehled probíraných témat se otevře po kliknutí na daný ročník:

První ročník

Třetí ročník

Čtvrtý ročník

Pátý ročník

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2021/2022

proběhne od 12. dubna do 16. dubna 2021

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce dítěte musí v tomto termínu podat žádost k přijetí nebo k odkladu školní docházky na naší škole.

Formuláře k tisku si stáhnete jeko formát pdf. kliknutím na odkaz:

                       * Žádost o přijetí  

                       * Žádost o odklad

Další informace k zápisu jsou uvedeny v sekci Dokumenty ZŠ (rychlý odkaz: http://www.zsmsvir.cz/zakladni-skola/dokumenty/)

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře sami, mohou vám být vytisknuty na obecním úřadě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

* Datovou schránkou
* Poštou na adresu školy, nebo vhozením do poštovní schránky na budově školy
* Osobním podáním (po telefonické domluvě na 739 645 344)

Na základě rozhodnutí ministerstva o zavření škol, budou od 1. 3. 2021 i žáci 1. a 2. ročníku přecházet na distanční vzdělávání. Bližší informace budou rodičům poslány e-mailem.

Od pondělí 8. února bude pro žáky 3. -5. ročníku i nadále pokračovat distanční vzdělávání, on-line výuka bude probíhat dle dosavadního rozvrhu.