Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Aktuality mateřské školy

Školka doma

Milí rodiče,

v současné době mohou navštěvovat mateřskou školu jenom některé děti. Víme však, že dětem, které jsou nyní doma, se už jistě stýská po kamarádech ze školky. Aby se i vaše děti mohly částečně zapojit do dění v mateřské škole, připravily jsme pro ně „Putování po studánkách s panem Kapičkou“.
Odkaz na mapku s vyznačenými místy, která můžete navštívit, naleznete v souboru (viz níže). Na každém stanovišti čeká na děti malý úkol. Za odměnu si děti mohou odnést jeden obrázek, který na každém zastavení naleznete. Pokud navštívíte všechna místa, děti si nasbírají celkem pět obrázků s „panem Kapičkou“.
Přejeme vám pěkné putování ! 🙂

Důležité informace

Od pondělí 12. 4. 2021 se z nařízení vlády za dodržení všech hygienických opatření vracejí k prezenčnímu vzdělávání děti, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání. Dále bude umožněna osobní přítomnost na předškolním vzdělávání i dětem mateřské školy, pro které není PV povinné, pouze pokud jejich zákonní zástupci jsou:

a)       zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b)      pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c)       pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d)      zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e)      příslušníci ozbrojených sil,

f)        zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g)       zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h)      zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i)        zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j)        zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Mateřská škola bude v provozu od 6:30 do 16:00.

Podrobné informace budou zaslány rodičům těchto dětí na emailovou adresu.

Školka doma

Milí rodiče,

po kliknutí na odkaz níže se vám zobrazí aktivity pro předškoláky k týdennímu tématu „Poznáváme květiny a jiné rostliny“.

Týdenní téma_Poznáváme květiny

Přejeme vám i dětem pěkný týden.

Školka doma

Milí rodiče,

vkládáme nové aktivity pro předškoláky na následující dva týdny. Soubor se vám zobrazí po kliknutí na následující odkaz.

Téma _ Velikonoce

Školka doma

Milí rodiče,

aktivity pro předškoláky k týdennímu tématu „Vzduch“ naleznete pod následujícím odkazem.

Týdenní téma_Vzduch

Školka doma

Milí rodiče,

po odkazem níže naleznete aktivity pro předškoláky k novému týdennímu tématu “ Pohádka O třech medvědech“.

Pohádka O třech medvědech

Školka doma

Milí rodiče,

pod odkazem níže naleznete materiály pro předškoláky k týdennímu tématu „Příroda se probouzí a mění“.

Distanční vzdělávání se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Příroda se probouzí a mění

 

Přejeme všem rodičům i dětem pevné zdraví.

Informace k ošetřovnému

Milí rodiče,

pod níže uvedenými odkazy naleznete informace a on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné. Tiskopis vyplní žadatel- tj. pečující osoba. Poté formulář předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

Aktuální informace k ošetřovnému – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)

Mateřská škola tiskopisy nevydává ani nepotvrzuje!

 

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí ministerstva bude mateřská škola od 1. 3. 2021 uzavřena.