Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Aktuality mateřské školy

Informace pro znovuotevření MŠ

Dobrý den,

v pondělí 25. 5. 2020 se znovu otevře naše mateřská škola. Provoz MŠ bude od 6:30 do 16:00.

 • do šatny MŠ vstupujte jednotlivě (rodina), dospělý doprovod pouze s rouškou
 • použijte dezinfekci v chodbě
 • děti ani pedagogové nemusejí mít roušku
 • velkou část dne budou děti trávit venku (mohou i mimo areál  školy) – dejte jim vhodné převlečení a obutí
 • pokud bude mít dítě v průběhu docházky jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, musí zůstat doma
 • jestliže vaše dítě trpí alergickou rýmou, předložte lékařské potvrzení

 

Prosíme, dbejte obecně platných hygienických opatření.

Nabídka aktivit pro předškoláky

Milí rodiče,

pod odkazem níže si můžete stáhnout další nabídku s činnostmi pro předškoláky pro tento týden.

NABÍDKA AKTIVIT PRO PŘEDŠKOLÁKY VIII.

Hezký den.

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí dne 25. 5. v běžné provozní době.

 

Pokyny k provozu MŠ:

 • Dítě musí být naprosto zdrávo, jinak nebude do školky vpuštěno (jde o součást čestného prohlášení). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest,…) nesmí do školy vstoupit.
 • Osobní účast dítěte v MŠ je podmíněna podepsaným „Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a seznámení s rizikovými skupinami a faktory. (Čestné prohlášení i rizikové faktory a skupiny jsou ke stažení ZDE a byly vám doručeny do poštovní schránky.) Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

Podepsané Čestné prohlášení musí zákonný zástupce přinést ráno 25. 5. 2020. Bez něj mu nebude umožněn vstup do školy.

 • Dítě přivádí do školky osoba s rouškou a ve školce je pouze nezbytně nutnou dobu. Při vstupu do budovy je povinna si vydezinfikovat ruce. Do šatny se nesmí vstupovat hromadně.
 • Po předání dítěte pedagogickému pracovníkovi si děti pod dohledem pověřené osoby vydezinfikují ruce.
 • Děti nemusí nosit roušky.
 • Školní stravování bude probíhat v obvyklém režimu za speciálních hygienických podmínek.
 • Děti budou co nejvíce času trávit venku. Prosíme o zajištění vhodného oblečení, obutí, pokrývek hlavy, pláštěnek. Je nutné sledovat předpověď počasí.
 • Pedagogové MŠ budou v týdnu od 18. 5. 2020 všechny rodiče telefonicky kontaktovat a budou zjišťovat zájem o umístění jejich dítěte do MŠ.

Kolektiv školy

Nabídka aktivit pro předškoláky

Milí rodiče,

pod odkazem níže si můžete stáhnout náměty pro činnosti s předškoláky pro tento týden.

Nabídka aktivit pro předškoláky VII.

Informace o provozu MŠ

Milí rodiče,

v návaznosti na doporučení bude naše MŠ s největší pravděpodobností otevřena společně se školou a to 25. 5. 2020. Příští týden uveřejníme podrobné informace týkající se hygienických opatření v MŠ a podmínkách nástupu. Budeme od vás potřebovat zpětnou vazbu, zda budete chtít dítě do MŠ dávat. Otevřením MŠ zároveň zanikne nárok na pobírání ošetřovného (pokud nebude změněno).

 

Nabídka aktivit pro předškoláky

Milí rodiče,

pod odkazem níže si opět můžete stáhnout náměty pro aktivity s předškoláky pro tento týden.

NABÍDKA AKTIVIT PRO PŘEDŠKOLÁKY VI.

Přejeme vám hezké jarní dny.

Nabídka aktivit pro předškoláky

Milí rodiče,

pod odkazem níže si můžete stáhnout nové nápady pro aktivity s předškoláky, tentokrát s tématem blížících se čarodějnic.

NABÍDKA AKTIVIT PRO PŘEDŠKOLÁKY V.

 

Odkaz na online představení Jana Hrubce

Po kliknutí na tento odkaz  https://www.youtube.com/watch?v=NGdpZZW2Xwk si můžete pustit videoukázku z pohádky pana Hrubce, kde zve na své webové stránky http://drevenedivadlo.cz/ . V pravé liště kliknete na odkaz na facebookové stránky „Dřevěné divadlo“, kde se dočtete, jak se kouknout na online představení na YouTube.

 

 

Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

 proběhne od 2. května do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti rodičů a dětí v MŠ.

Zákonný zástupce dítěte musí v tomto termínu podat žádost k přijetí, čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu.

Formuláře k tisku si stáhnete jako soubor pdf. kliknutím na jejich název.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře sami, mohou vám být vytisknuty v pondělí ve škole nebo na obecním úřadu obce Vír.

* Žádost k přijetí dítěte

* Čestné prohlášení

Pokud vaše dítě bude v příštím školním roce předškolák a nenavštěvuje MŠ, je zákonnou povinností rodičů dítě do MŠ zapsat.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

* E-mailem (naskenovanou přihlášku s podpisem)
* Poštou na adresu školy, nebo vhozením do poštovní schránky na budově školy 
* Osobním podáním (každé pondělí do 12:00)

Podmínky a kritéria přijetí najdete v dokumentech MŠ.

Náměty pro aktivity s předškoláky

Vážení rodiče,

v novém týdnu vkládáme další náměty pro aktivity (nejen) s předškoláky.

Odkaz ke stažení jako pdf. dokument: NÁMĚTY PRO AKTIVITY S PŘEDŠKOLÁKY IV.

Doporučujeme také portál ČT EDU, kde naleznete vzdělávací videa k různým tématům, určená pro předškolní děti.

Odkaz na portál ČT EDU: https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

 

Přejeme vám i dětem pěkný týden.