Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Podpora polytechnické výchovy

„…a to v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického vzdělávání. Vyhlášením programu MŠMT podporuje polytechnické vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, vybavení nebo obnova vybavení škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání, zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu.“

Díky tomuto projektu žáci prvních a druhých ročníků získali stavebnice ROTO, které využíváme nejen v pracovním vyučování. =)

dscn4100

Výsledek obrázku pro podpora polytechnické výchovy

(Citace z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-polytechnicke-vychovy-v)