Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Ekozpravodaj

… že jsme se vám dlouho neozvali?

Tak za to se moc omlouváme, ale máme strašné práce! Připravujeme totiž ekologickou konferenci pro své spolužáky a děti z MŠ. Uvědomili jsme si, kolik je s tím přípravy a chystání – nejprve jsme museli přijít na nějaký skvělý nápad, potom začít vyhledávat informace a nachystat podklady. V průběhu jsme zjistili, co nám funguje a v čem jsme naopak přecenili své síly. Nyní jsme ve fázi, kdy se snažíme vše perfektně připravit, doladit a už se moc těšíme, až si otestujeme naše „stanoviště“ v praxi!

23. 1. 2017

Dnešní den byl pro nás trochu speciální. Přivítali jsme u nás návštěvu z daleké Prahy! Přijela se za námi podívat paní Mgr. Simona Neprašová z ekoškolího týmu TEREZA. Uvítali jsme ji na naší škole a paní učitelka jí ukázala, co všechno jsme už zvládli a na čem pracujeme. Získali jsme mnoho informací a zajímavých nápadů a zkušeností, kterých rádi využijeme – DĚKUJEME!

Jedenáctá schůzka 20. 1. 2017

EKOkodex je hotov! Musíme přiznat, že jsme s naší prací spokojení a pevně věříme, že se nám bude i nadále dařit všechno to, na čem jsme se dohodli a na čem jsme pracovali.

Dnešní schůzka se nám trochu protáhla, protože jsme měli chuť dokončit rozdělanou práci. EKOkodex jsme konečně zavěsili na stěnu a pustili se do dalšího zpracovávání rozdělané analýzy.

 

Devátá schůzka 6. 1. a desátá schůzka 13. 1. 2017

Máme tady nový kalendářní rok a ten jsme začali další přípravou EKOkodexu. Stanovili jsme si hesla, která použijeme. Starší žáci je připravili a vytiskli na recyklovaný papír a my se mezi tím pustili do vystřihování dalších ručiček. Začíná se nám to hezky rýsovat – máme papouška a květy s popisky na liány. Snad se nám ho povede na příští schůzce konečně dodělat a vyvěsit ve vestibulu školy. A na čem jsme se dohodli?

EKOKODEX

ZAČÍNÁME každý den s úsměvem

POZNÁVÁME

CHRÁNÍME

MÁME RÁDI lidi i zvířata

UKLÍZÍME – jdeme příkladem ostatním

ŠETŘÍME ENERGIE – učíme se šetřit i v životě

VODA JE DAR  – potřebují ji všichni

TŘÍDÍME – každý odpad nemusí být ještě odpad

RECYKLUJEME co jde, to znovu využijeme

NENIČÍME svět kolem sebe

CHOVÁME SE OHLEDUPLNĚ k lidem i Zemi

POMÁHÁME přírodě, ona pomáhá nám

NEPLÝTVÁME, nic na Zemi není nevyčerpatelné

JSME JEDNA VELKÁ RODINA, respektujeme se a spolupracujeme, fungujeme jako jeden tým

VĚTRÁME krátce a intenzivně

NAPRAVUJEME, co ostatní ničí

Osmá schůzka 16. 12. 2016 „tzv. Papouchová“

Náš EKOtým pořád někde něco kutí. Dnešní schůzka byla věnována přípravám EKOkodexu. Při minulých schůzkách jsme odhlasovali, jakým směrem a jak graficky ho zpracujeme a dnes jsme obkreslovali, stříhali, lepili, využívali odstřižků papíru a ty další, které vznikli jsme schovali – třeba se budou jednou hodit. Pracovali jsme sami – jako jeden velký tým a světe div se, nikdo se nedohadoval a nepostrkoval a každý doslova přiložil ruce k dílu. Už se těšíme, až doděláme celou koncepci. To bude ale ještě asi chvilku trvat. Myslíme však, že se máte na co těšit!

Sedmá schůzka 2. 12. 2016

Dnešní schůzka se změnila v pořádný boj… rozhodli jsme se, že je na čase začít pracovat na EKOkodexu. Každý z nás připravil svůj námět, který představil ostatním. A potom už se jen hlasovalo.

Šestá schůzka 25. 11. 2016

Analyzujeme a analyzujeme. Vyhledáváme, procházíme, diskutujeme a zjišťujeme…  Energiťákům dnes pomáhala paní školnice. Měli jsme na ni připravenou velkou hromadu pořádně zákeřných otázek. Na vše nám nejen odpověděla, ale ukázala nám ve škole místa, o kterých jsme nevěděli. Už víme, kde je hlavní jistič k elektřině, hlavní uzávěr vody i plynu.

Pátá schůzka 11. 11. 2016

Pracujeme na analýze školy… A můžeme vám říci, že to není žádná legrace. Pustili jsme se do toho z gruntu a uvědomujeme si, že naše škola je krásná.

Čtvrtá schůzka 4. 11. 2016

Další schůzka Ekotýmu byla opět zajímavá. Asistenti dostali za úkol vytvořit vlastní skupinku, kterou sami povedou. Jedním z kroků Ekoškoly je analýza školy a prostředí a my jsme se do ní s chutí a nadšením pustili. Kdyby všichni dělali všechno, nastal by asi pořádný zmatek. Nám ale vzniklo pět skupin:

 1. ODPADOVÁ ČETA se zabývali analýzou odpadů, jejich tříděním a dalším využitím.
 2. VODÁRCI  zjišťovali, jaký typ baterií na vodu máme nad umývadly, kolik umývadel a kohoutků je ve škole, zda (a kde) teče teplá a studená voda a jestli při jejím vypnutí kohoutky kapou nebo ne.
 3. PŘOSTŘEĎÁCI vymýšleli anketu, díky které by zmapovali prostředí školy a školní zahrady, zjišťovali, co se komu líbí x nelíbí a co by se dalo změnit.
 4. DOPRAVÁCI se zaměřili na cestovní ruch v obci, dojíždění autobusem a bezpečnost cesty od školy na zastávku. Dále také zjišťovali, zda navazují autobusy žákům, kteří dojíždějí z okolních vesnic. Zamyslí se určitě i nad některými opatřeními, která z jejich průzkumu vzejdou.
 5. ENERGIŤÁCI mají na starost využívané energie a jejich spotřebu. Zjišťovali, čím a jak ve škole topíme, zda správně větráme, svítíme,… čeká je ještě mnoho sledování a počítání…

Všechny skupiny mají před sebou hodně práce. Ta bude zakončena společnou konferencí, na kterou bude třeba zpracovat všechny informace. Díky ní se budou snažit seznámit ostatní v naší škole se svými zjištěními.

dscn4514… a všechny skupiny tvoří jeden hvězdný EKOtým!

Třetí schůzka 21. 10. 2016

Dnes jsme pořádali zasedání našeho Ekotýmu. Bylo potřeba rozdat si role. Každý z nás je vlastně pro tým důležitý, je jen potřeba vědět, na koho a s čím můžeme obrátit, nevíme-li si rady. Hlasovali jsme a hlasovali a nakonec jsme zvolili:

 • Redaktory Ekozpravodaje
 • Zapisovatele schůzek
 • Svolávače schůzek
 • Vedoucí
 • Asistenty vedoucích
 • Fotografy
 • ostatní členy Ekotýmu

Potom jsme se pustili do vyrábění kartiček (nebo jak to nazvat). Vystřihovali jsme své fotografie, lámali ruční papír a ten si vyplnili. To nás bavilo. Příště je v pátek státní svátek, proto se budeme domlouvat na další schůzku až někdy v průběhu dalšího týdne. máme ale strašně moc věcí a myšlenek, které musíme a hlavně chceme stihnout.

Druhá schůzka 14. 10. 2016

Sešli jsme se zase v pátek, tak jak jsme se na tom domluvili. Přišli jsme skoro všichni. Pustili jsme se do recyklace papíru – namočili jsme použitý papír, který jsme našli v „papírožroutu“ do kýble s vodou a přidali ještě plata od vajíček. Vznikla z toho taková kaše. Některým to bylo nechutné s tou hmotou pracovat, když se ale odvážili namočit do kýblu ruce, byla to legrace. Tu hmotu jsme dávali na takové sítě a potom ji překlopili na plátno s ručníky a váleli je válečkem. Těšíme se, až se v pondělí vrátíme do školy a papír bude hotov. Domluvili jsme se, že si příští schůzku rozdělíme role a máme se zamyslet nad tím, v čem by mohl být každý z nás užitečný. A hlavně doděláme ty kartičky.

První schůzka 7. 10. 2016

Tak a je to tady! Dnes jsme odstartovali něco nového, něco na co se všichni těšíme. Paní učitelka byla hodně překvapená, když si přišla vyzvednout svůj Ekotým do družiny. Když nás přepočítávala, nechtěla tomu uvěřit. Celkem se náš tým skládá z 21 žáků, což je na naši školu opravdu hodně. Na první schůzce jsme se nemuseli seznamovat mezi sebou, protože se všichni moc dobře známe, ale důležité bylo seznámit se s kroky Ekoškoly, které na nás čekají. Na interaktivní tabuli jsme si pustili stránky Ekoškoly (http://www.ekoskola.cz/) a přímo interaktivní příručku pro žáky, kde nás Garby (takový legrační recyklovaný robotek) seznámil se základními informacemi. Domluvili jsme se, že by bylo prima vyrobit si kartičky se svým jménem a fotkou. Na další schůzce budeme vyrábět ruční papír a už se na to moc těšíme.