Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

… a další projekty

 → Učící se málotřídky

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000522

Naše mateřská škola i základní škola se zapojily do projektu „Učící se málotřídky“, který je zaměřen na kolegiální podporu málotřídní školy jako formy profesního rozvoje pedagogů.


  „Výzva 56“

 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

“ Cesta ke vzdělání s EU“

Naše škola získala finance na:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • díky této šabloně se nám např. rozroste školní knihovna o více jak 200 knih, které svým charakterem budou odpovídat čtenářskému zájmu a věku žáků podpořených formou Čtenářských dílen.
  1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro pedagogy – zlepšení jejich jazykových kompetencí a speciální příprava pro učitele cizích jazykůkonkurenceschopnost