Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Režim dne

Vnitřní denní režim

6:15 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové aktivity, začátek povinného vzdělávání
7:45 – 8:30 Postupná svačina, ranní kruh
8:30 – 11:30 Pohybové chvilky, práce v herních koutech, pobyt dětí venku
11:30 – 12:00 Oběd a osobní hygiena dětí
12:00 – 14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, náhradní aktivity
14:00 – 15:30 Postupná svačina, odpolední zájmové činnosti (hry dle zájmu), pokračování práce v koutech
HYGIENA – prolíná všemi činnostmi

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 7:30 hod.

 

Nabídka odpoledních činností pro děti:

Hrajeme si na školu-úterý, E. Ostrá, M.Ostrá

Jóga pro děti- čtvrtek (sudý týden), E. Ostrá

Flétničky- čtvrtek (lichý týden), M.Ostrá