Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Režim dne

Vnitřní denní režim

6:15 – 8:00 příchod dětí
spontánní hry
7:45 – 8:30 postupná svačina
ranní kruh
pohybová chvilka
práce v centrech
9:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 14:00 odpočinek
náhradní aktivity
14:00 – 15:30 postupná svačina
zájmové činnosti
hry dle zájmu dětí
práce v centrech
HYGIENA – prolíná všemi činnostmi

Nabídka odpoledních činností pro dětí:

Jóga pro děti (Horáková)

Hrajeme si na školu (Ostrá, Gregorová)

Zpívánky (Gregorová)