Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Režim dne

Vnitřní denní režim

6:15 – 8:00 příchod dětí
spontánní hry
7:30 – 8:15 postupná svačina
ranní kruh
pohybová chvilka
práce v herních koutech
9:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 14:00 odpočinek
náhradní aktivity
14:00 – 15:30 postupná svačina
zájmové činnosti
hry dle zájmu dětí
práce v centrech
HYGIENA – prolíná všemi činnostmi

Povinné vzdělávání předškoláků začíná v 7:30.

 

Nabídka odpoledních činností pro dětí:

Hrajeme si na školu (Ostrá, Gregorová)- smyslem této zájmové aktivity je postupný rozvoj předškoláků ve všech oblastech, které jsou klíčové pro jejich budoucí vstup do základní školy. Dětem mimo jiné umožní seznámit se s prostředím a pedagogy školy, vyzkoušet si práci ve školáckých lavicích a osvojit si používání školních pomůcek.

Flétnička (Štouračová)- děti si osvojí základní techniku hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Trampolínky (Gregorová)- pohybové cvičení s písničkami na trampolínách, rozvíjející pohybovou zdatnost a rytmické cítění.