Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost základní školy

Učíme se vzájemně

Dnešní den byl pro nás velkým zpestřením. Na svých hodinách jsme opět přivítali Samuela, se kterým jsme se již setkali v prvním pololetí. Dnes s sebou ale přivedl dalšího účastníka programu MAP II, a to Carloise ze Španělska. Mladí muži se účastnili našich konverzací v hodinách angličtiny, se třeťáky vyrobili „střápáčky“, pomocí kterých se začali učit číslovky do dvaceti. Odměnou nám všem byla hodina tělocviku, kterou jsme si všichni moc užili. Jejich přítomnost byla obohacující a budeme se těšit na další spolupráci.

Ekotým s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým

Poslední dva EKOtýmy jsme bádali o elektroodpadu a řešili úkoly, které si pro nás připravili Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S panem Dlouhým jsme měřili vzdálenost a čas k nejbližšímu kontejneru na elektroodpad nejen ve škole, ale i ve sběrném dvoře. Pan Široký po nás chtěl měřit velikosti těchto sběrných nádob a vypočítat jejich objem. Na závěr jsme si s panem Bystrozrakým připomněli, co patří a co nepatří do červeného kontejneru.

Opakování početních operací

Že může být matematika zábavná, tak to my už dávno víme. Tentokrát na nás čekalo opakování. Každý ročník měl svoji sadu kartiček s příklady na všechny probrané početní operace, vždy si hodil kostkou s různými symboly, vybral ze správné hromádky, běžel si příklad opsat, vypočítat a zase jej vrátil. A to se opakovalo několikrát po sobě. Ve třídě jsme si nakonec příklady zkontrolovali pomocí kalkulačky a vzájemně se ohodnotili. Na každého čekala zasloužená sladká odměna a na ty nejúspěšnější jednička.

Vánoce ve škole

Užili jsme si krásný vánoční pátek. Společně jsme si zazpívali koledy, ochutnali vánoční cukroví a rozdali jsme dárečky těm, na kterých nám záleží.

Vánoční badatelák

Putovali jsme za historií vánočního stromečku a vyrobili si dřevěné ozdoby na ten náš doma.

Předvánoční hon za razítky

Čtvrteční dopoledne jsme se snažili udělat co nejvíce práce, protože vše bylo oceněno razítky, která jsou pro nás moc cenná – dostáváme za ně totiž jedničky a odměny. V úkolech jsme museli číst, psát, počítat a logicky přemýšlet.

Ohlédnutí za jarmarkem

V pátek 13. 12. proběhl náš tradiční vánoční prodejní jarmark. Nasát vánoční atmosféru, nakoupit si nějaké ty dárečky, udělat si radost, ochutnat punč a dobroty, přišli lidé všech generací.

Děkujeme všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě i průběhu jarmarku.

Mikulášský turnaj ve florbalu – ZŠ Nádražní

Mikulášský turnaj málotřídních škol ve florbalu na ZŠ Nádražní je již tradicí, na kterou se vždy těšíme a pilně se celý podzim připravujeme. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 škol z okolí a my jsme vybojovali krásné druhé místo. V mezičase nám paní ředitelka ukázala novou učebnu chemie, přírodopisu a fyziky, kde jsme nahlédli pod mikroskop a zkusili si pracovat s novými tablety.

Odborník ve výuce

Závěrem našeho učení o horninách a minerálech mezi nás zavítal i odborník, který nás podrobněji zasvětil do světa neživé přírody.

Vánoční dílny

Přijali jsme pozvání ZŠ Štěpánov na tvořivé dopoledne. Na šesti stanovištích jsme si vyzkoušeli naši zručnost při výrobě svícnů, přání a rybí šupinky, zazpívali a zahráli si vánoční písničky, zopakovali si vánoční tradice, ale také jsme si zahráli prima vánoční počítačové hry.

Děkujeme ZŠ Štěpánov za příjemné dopoledne.