Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost základní školy

Trávicí soustava

Už víme, jaké jsou složky potravy, které potraviny jsou pro naše tělo zdravé a co bychom naopak měli jíst „s mírou“, orientujeme se v potravinové pyramidě, tušíme, kolikrát denně a jak pestře máme jíst. Seznámili jsme se také se zažívacím traktem a trávicí soustavou. Viděli jsme video o tom, jak to v našem těle chodí při trávení potravy, přečetli si text a pracovali s důležitými informacemi, pojmenovali jsme jednotlivé orgány trávicí soustavy a dozvěděli jsme se, který je k čemu užitečný a potřebný.

Hlášení Ekotýmu

Svižně pracujeme na každé schůzce! Podařilo se nám dát dohromady plán činností, společně jsme diskutovali a vymýšleli aktivity, na které bychom se letos rádi zaměřili, dali si nějaké termíny a dohodli se, kdo za co zodpovídá. Vše jsme zapsali na barevné tlapičky, které nám budou zdobit nástěnku. Ti starší z nás vše zpracovali do excelové tabulky, abychom měli větší přehled. Také jsme se zapojili do dalšího úkolu z Recyklohraní a vyrobili jsme plakáty na třídění odpadu – zejména elektrozařízení a nakonec jsme se zamysleli nad tím, jak můžeme některé naše každodenní činnosti změnit či upravit tak, abychom šetřili naši přírodu.

Prolínání předmětů

Myslíte si, že se v českém jazyce učíme jen češtinu, v matematice pouze matematiku a v ČASe jen o přírodě a historii? Tak to se pletete! Často se ve výuce snažíme o takzvané „mezipředmětové vztahy“. Tak tomu bylo například i tentokrát. V hodinách ČASu jsme se učili o kraji Vysočina, vyhledali a přečetli jsme si o něm mnoho informací, ty jsme si vypsali, zaznamenali je v informatice do počítače, doplnili obrázky, graficky zpracovali, uložili je na flash a následně odprezentovali svým spolužákům. A víte co? Opravdu nás to bavilo!

Sněhový ateliér

Konečně to začíná venku vypadat jako v zimě. Máme radost z toho, že se můžeme pořádně vydovádět na sněhu a třeba si z něho i něco vytvořit. Hřiště za školou se stalo našim zimním ateliérem a vytvořili jsme několik sněžných soch. Jejich autoři nám je popsali a my jsme je, jako správní návštěvníci bílé sněhové výstavy, ohodnotili. Bylo to prima!

Birthday cards

Dnes se naší hodinou angličtiny nesla známá píseň „Happy birthday to you“ i s druhou, méně známou slokou, kterou jsme se naučili a následně ji zazpívali svým spolužákům narozeným v lednu. Vyrobili jsme si také narozeninové přání, kterým hodláme potěšit své blízké.  SO HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

Zimní radovánky

To, že děti milují sníh, snad ani není potřeba zdůrazňovat. Proto jsme využili hned první „bílou“ příležitost a utíkali na svah. V rámci TV jsme hráli hry na sněhu a bobovali jako o závod. Moc se nám to líbilo a doufáme, že nám to bílé nadělení ještě pár dní vydrží.

Putování za řemesly

Putování za řemesly, je název našeho celoročního projektu. Dnes jsme si zavzpomínali na návštěvu Edenu, kde na nás čekal truhlář, ve Škrdlovicích potom sklář, šperkařka a včelař. Kreslili jsme, pracovali s textem, poslouchali písničku, vyplňovali křížovku, pracovní listy, atd… Už víme, jak náročná je jejich práce, co k ní potřebují, s jakými materiály pracují a o všem si vedeme „vandrovní deník“.

Dárečky

Dnešní den byl ve škole opravdu kouzelný. Ráno jsme mezi sebou přivítali děti z MŠ a společně jsme vytvořili ohromný orchestr. Ten, pod vedením uměleckého dirigenta v podání naší paní ředitelky a za doprovodu kytar, navodil tu správnou vánoční atmosféru. Školou se rozezněly koledy a každý z nás se na chvíli stal hudebníkem a zpěvákem. Na co jsme se ale nejvíce těšili, to byly dárečky, které nám vykouzlily úsměv na tváři.

Předvánoční učení

Čtvrteční učení bylo trochu jiné, za naši práci jsme nedostávali známky, ale dárky a ozdoby na stromeček a také razítka, která se nám promění za jedničky.  Jen toho času bylo málo, to víte, jedniček není nikdy dost.  =)

Vánoční příběh, aneb cesta do Betléma

Dnes k nám do školy zavítal pan Hrubec se svým loutkovým divadlem, a protože Vánoce už klepou na dveře, zahrál nám příběh o narození Ježíška. Kromě samotného Ježíška jsme viděli také pastýře, anděla, Josefa a Marii, krále Heroda a tři krále. Společně jsme si během představení i zazpívali a nakonec jsme se vyfotili s krásnými loutkami a kulisami.