Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost základní školy

Hravá matematika

Sedět v matematice v lavici a počítat sloupce příkladů, tak to je vážně nuda. Ale když se u toho můžeme hýbat, smíme každý pracovat svým tempem a ukázat ostatním, co se v nás skrývá, to je potom jiná! V průběhu 20 minut jsme se sanžili vypočítat co nejvíce příkladů ve své barvě tak, aby měly správný výsledek. Procvičovali jsme sčítání, odečítání, násobení, dělení, počítání se závorkami, smíšené příklady i číselné řady. Nakonec jsme si je pomocí kalkulačky zkontrolovali a sami sebe ohodnotili za svůj výkon. A víte co? Matematika nás baví!

Krásná neživá příroda

V hodinách ČaSu se dozvídáme o neživé přírodě, jak vznikla naše planeta a její povrch. Učíme se o horninách, nerostech a baví nás to.

Jak bádáme? Tak na to se podívejte na videu https://www.youtube.com/watch?v=jcRxgnT4HmI&feature=youtu.be

 

 

Sladká matematika

Učíme se názorně. Procvičujeme vztahy mezi čísly, pracujeme s tabulkou, bavíme se o rovnicích a nerovnicích, připomínáme si učivo o zlomcích, atd. A že to může být i sladké a zábavné, přestože tomu říkáme „matematika“? Tak na to se podívejte.

Barevná „hudebka“

Víte, co to jsou a jak se používají „Boomwhackers“? My už ano. A užíváme si při našem hudebním tvoření spoustu pohybu a legrace =)

Let’s speak together

Dnešní angličtina pro nás byla výjimečná, neboť nás navštívil mladý student pedagogiky z Itálie, pan Samuel Cossa. I on je pilným studentem anglického jazyka, tak jsme si vzájemně měli možnost ověřit, jak na tom s jazykem vlastně jsme. Samuel se aktivně účastnil také tělesné i hudební výchovy, byl velmi přátelský a milý. Budeme se těšit na další setkání!

Pokusy z kuchyně

Tentokrát jsme si na klub přinesli věci z kuchyně – prášek do pečiva, ocet, špejle, sáčky, rukavice a sklenice. Pod rukama nám to všemožně bublalo, pěnilo, nafukovalo se, odlétávalo a také dělalo to, co jsme vůbec neočekávali. Věda je zábava !

Ovoce a zelenina

Poznáváme a zkoumáme ovoce a zeleninu. Už rozeznáme, kterou část rostliny jíme- kořen, list, stonek, plod či dokonce květ. Víme, kde hledat semínko, pecku, jádřinec. U mnohých jsem vyzkoušeli i jejich chuť.

Zdravý projekt

Páteční den byl zaměřen na zdravý životní styl. V rámci projektové výuky jsme si připomněli a zopakovali, jak je důležité umět pečovat sám o sebe a své zdraví. Dozvěděli jsme se, co je zdravé a co nezdravé, zdůraznili si důležitost pitného režimu a pohybu na zdravém vzduchu. Ochutnávali jsme různé zdravé nápoje a čaje nejen z bylin, otestovali si naše mlsné jazýčky při ochutnávce ovoce a zeleniny, očichali jsme si voňavé bylinky, vyrobili si veselou a zdravou svačinku, kreslili jsme jako malíř Giuseppe Arcimboldo, procvičili jsme si tělo při zdolávání překážkové dráhy a vyrazili jsme na čerstvý vzduch, kde jsme si všichni společně posbírali části potravinové pyramidy, kterou jsme ve škole sestavili dohromady. Bylo to prima =)

Putujeme po ČR

V hodinách ČaS jsme se zaměřili na učivo o České republice. Povídali jsme si o tom, co je pro naši zemi typické (tradice, znaky, podnebí,…), ale také jsme se vydali poznávat její povrch. Třeťáci se už umí orientovat ve světových stranách, tuší, jak  a podle čeho se v mapě orientujeme, ví, co která barva znamená. Čtvrťáci se více zaměřili na kraje ČR a základní informace o nich. Pracovali s texty v učebnici, připravili si povídání o jednom z krajů a s ním seznámili ostatní spolužáky, vyhledávali na internetu i v mapě, doplňovali pojmy do slepé mapy a už se moc těší, co dalšího a zajímavého se o krajích dozví v páté třídě.

Drakiáda

K podzimnímu počasí neodmyslitelně patří pouštění draků. Od rána jsme se těšili, až vyrazíme na Špimberk s draky a párkem v batohu. Včerejší počasí nám přálo – přestože bylo krásně, draci létali a všichni společně jsme si užili pohodový výšlap na kopec, pouštění draků i opékání. Není nad to, se chvíli zastavit a „pokochat se“ výhledem na barevnou podzimní přírodu kolem nás.