Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost základní školy

Konec školního roku

Tento školní rok byl pro nás všechny trochu neobvyklý a plný překvapení. Jsme rádi, že jsme dostali možnost užít si konec června všichni společně.

Pernštejn

Letos páťákům situace nedovolila vyrazit na tradiční výlet do Prahy, proto se vydali obhlédnout hrad Pernštejn a jeho zahrady. Byl to prima den!

Vodníkovo desatero

V úterý jsme vyrazili na návštěvu dílen a učebny v přírodě do Základní školy ve Štěpánově nad Svratkou. Byl tu pro nás přiraven dopolední program s názvem „Vodníkovo desatero“. V jedné z částí pojektu jsme si vyzkoušeli pracovat s keramickou hlínou a moc se už tětšíme na tácky, které jsme si vyrobili. Druhá část byla environmentální – na různých stanovištích jsme se dozvěděli něco o spotřebě a koloběhu vody, vodních živočiších, vyzkoušeli si poskládat puzzle s vývojovými stádii například žab a nakonec si zasoutěžili v „jojování“. Byl to prima den a my moc děkujeme paní učitelkám ze školy ve Štěpánově za pěkně připravený program a jejich péči a čas.

Čtvrtý „čtecí pátek“

Dnešní páteční čtení se neslo v duchu dopravy a bezpečnosti na silnici. Na hřišti jsme si zkusil řídit virtuální auto, autobus a vlak, natankovali jsme na melounové benzínce a jako „kompostovací autíčko“ vyložili melounové slupky na místo tomu určené… Potom jsme si přečetli netradiční pohádku „Zasadil dědek řepu“ z knihy AUTOpohádky od pana Jiřího Marka. V závěru jsme si připomněli, jak je důležité ctít pravidla (nejen) silničního provozu a být jako chodec a cyklista ostražití a opatrní.

Školní výlet

Máme velkou radost, že se situace konečně zlepšila a my jsme mohli všichni společně na školní výlet. Vyrazili jsme nejprve autobusem a potom vláčkem do Punkevních jeskyní, kde jsme viděli, jakou nádheru v sobě ukrývají. Prohlédli jsme si propast Macochu a dál jsme pokračovali v prohlídce na loďkách. Nahoru na vyhlídku jsme se vyvezli lanovkou a ti odvážní z nás se vydali také na dolní vyhlídku. Nakonec jsme si nakoupili nějaké suvenýry, zchladili se zmrzlinou a vydali se na cestu zpět. Počasí nám přálo a bylo to prima!

Plazi

Živočichové, to je téma, které máme rádi. Už jsme se seznámili se savci, ptáky, rybami a dnes k nám přijel na návštěvu zástupce plazů – želvák Bertík.

Třetí „čtecí pátek“

Dnes jsme u nás přivítali  divadlo Netratrdlo s programem Trampo a Lína. Čtení bylo plné akce, tance, her a legrace. Trampo je stále v pohybu a je toho názoru, že sport je cestou k legraci. Lína není líná, ale raději leží v knížkách a učí se, protože ta správná zábava se musí přece naučit. Kdo měl pravdu? OBA!

Druhý „čtecí pátek“

Druhý „čtecí pátek“ patřil družině a zavítal mezi nás David Jílek, pan učitel ze zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem. S velkým nadšením nám četl z knížky Harry Potter a vyprávěl, jak a proč ho kniha v jeho dětství zaujala. Poté nám pomohl dokončit výrobu kouzelnických hůlek tak, aby měly opravdu magickou moc, jako hůlka Harryho Pottera. Na závěr jsme ho samozřejmě zasypali dotazy, které by nám jinak nedaly spát. Panu Jílkovi děkujeme za ochotu přijet a strávit s námi čas a věříme, že jeho návštěva přivede naše malé čtenáře zase o kousek blíže knížkám. A to je našim cílem.

Poznáváme lidské tělo

V ČASe jsme se učili o lidském těle, poznávali jsme jednotlivé části našeho těla a s druháky jsme zamířili i k prozkoumání toho, co najdeme uvnitř. Pozorovali jsme náš dech, vysílali signály z mozku, poslouchali tlukot našeho srdce,… Na vlastní smysly jsme si vyzkoušeli sluch, hmat, čich, chuť a také jak se věci dělají, když nám chybí zrak.

První „čtecí pátek“

28. 5. 2021 proběhlo první letošní čtení z akce „Vír čte dětem“. Bylo nám ctí přivátat u nás ve škole pana Jana Hrubce. U jeho originálního podání pohádky „Princezna na hrášku“ jsme si užili hodně legrace.