Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Činnost základní školy

EKOhra

Využili jsme všeho, co jsme ve škole našli a vytvořili jsme si originální EKOhry i s vlastními pravidly. Moc nás to bavilo. Nakonec jsme si hry ukázali, předvedli a zahráli. Pokud by si je chtěl vyzkoušet i někdo z našich spolužáků, tak má možnost. Obě hry jsou totiž k dispozici na nástěnce EKOtýmu a my vám rádi pravidla vysvětlíme.

„Učíme se navzájem“- matematika

Ve středu jsme se  my starší „školkáčci“ a „prvňáci“ společně učili v matematice. Na začátku hodiny nás čekala „matematická rozcvička“- měli jsme za úkol udělat pět dřepů, vydržet stát 6 vteřin na jedné noze nebo třeba čtyřikrát tlesknout. Zahráli jsme si zábavnou hru s plácačkami a čísly, poznávali jsme geometrické tvary a při hře zvukového pexesa jsme trénovali naši pozornost a postřeh. Z PET víček jsme skládali číslice a z geometrických tvarů jsme na magnetické tabulce tvořili obrázky podle naší fantazie. Těšíme se, až se společně budeme učit zase příští měsíc.

Čokoládová Tretra Brno

Tento rok jsme se nově zapojili do sportovního projektu „Čokoládová Tretra.“ Běhali jsme všichni a my, kteří jsme měli nejlepší časy, jsme se utkali s dalšími nejlepšími sportovci v kraji. Podívejte se na naše úterní putování do Brna. Poznáte nás pod startovním číslem? Ve volných chvílích jsme se bavili gymnastikou a trénovali „mosty“, skákali do písku a tancovali s maskotem celé akce „Pedrem“. Také jsme viděli paní Jarmilu Kratochvílovou, která předávala ceny. Užili jsme si moc prima den a budeme se těšit třeba zase za rok!

Zlomky kam se podíváte

Že zlomky nemusí být nuda, to si vyzkoušeli čtvrťáci. Nejlépe a nejchutněji se totiž učí v praxi – třeba vařením nebo pečením. My míchali těsto, přidali jsme sedm desetin vody a deset setin oleje, než nám těsto nakynulo a zvětšilo se zhruba o dvě třetiny, tak jsme počítali, kolik bychom spotřebovali ingrediencí na pizzu pro celou naši rodinu, školu, kolik by jí vyšlo na každého z nás. Na pizzu jsme si dali to, co máme rádi, upekli jsme ji a nakonec rozdělili zase na zlomky, které jsme sčítali, odečítali a porovnávali.

Červený kříž

Třeťáci se vydali na den prevence dětských úrazů do Bystřice nad Pernštejnem. Prakticky si vyzkoušeli zásady první pomoci, už ví, které látky jsou nebezpečné a návykové i jaká nebezpečí na ně číhají všude kolem nich – při pohybu na silnici, v přírodě, domácnosti, sportu i cyklistice. Dokáží ovinout obvazem ruku, nohu, umí zastavit krvácení pomocí tlakového obvazu, … Podívali se, jak to vypadá v hasičském vozidle a nakonec jim na tváři přibyly pořádné (malované) boule. Bylo to prima dopoledne.

Naše poslední plavání

„Život ve vodě, zvládám v pohodě“ nebo “ Delfín ten se má, ten si plave jako já“. Tyto věty zněly dnes na břehu bazénu podle toho, jaký pokrok jsme v lekcích plavání udělali. Rozdávali jsme si totiž „mokrá vysvědčení“, na kterých bylo vše pěkně vypsané. A co více – zkusili jsme si pravé závody – sprint na 25m libovolným stylem. Tři nejlepší dostali tedy navíc ještě diplom. A jelikož jsme udělali pořádný kus práce, mohli jsme si užít vodních her. Plavání se nám moc líbilo, my mladší se budeme opět těšit za rok!

Angličtina s Davidem

Dnes k nám opět zavítal David Fraser a hodiny s ním jsme si velmi užili. Starší žáci „dřeli“ slovesa, s Davidem procvičovali výslovnost, tvořili věty. Mladší se s paní učitelkou učili popisovat svého spolužáka. A jelikož jsme byli všichni velmi pracovití, naučil nás David výbornou hru na procvičování slovní zásoby a předložek. Ani nás nezajímalo, že je už přestávka!

Ať žije středověk!

Víte, co jsou to varmuže, žiži, iluminace, denáry nebo pučálka, silentium, iniciála, prévet, rotunda, bazilika, …? My už ano. Učíme se o středověku…

Zdravá pětka

Dnes jsme se učili jak pečovat o naše zdraví se „Zdravou pětkou“. Už víme, jak je důležité se ráno nastartovat snídaní, dodávat si energii pitím a zdravými potravinami a protahovat tělo pravidelným pohybem.

Angličtina

Učení se ve spojených ročnících může být jen a jen přínosem. Dnes jsme měli angličtinu dohromady s našimi nejstaršími žáky, tj. žáky pátého ročníku, kteří vedli první část hodiny. Druháčkům kladli jednoduché otázky, které pro ně jsou již samozřejmostí a prostřednictvím her s nimi zopakovali slovíčka k tématu „Happy birthday“. Sami si vyzkoušeli roli učitele a především svoji jistotu či nejistotu v mluvení cizím jazykem. Pro druháčky bylo jejich vystoupení motivací a společně jsme se shodli, že hodina byla zábavná a že se rozhodně můžeme obohacovat navzájem. So, let’s speak together!