Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Fotogalerie

Tříděním jsme pomáhali planetě „Zemi“

Všichni ti, kteří tříděním odpadu přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

I v příštím školním roce budeme s firmou Asekol, a. s. spolupracovat a uvítáme, když se k nám opět přidáte a naše „červená popelnice“ bude často plná a připravená k odvozu.

Tento školní rok jsme společně odevzdali 101,00 kg drobného elektra v rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i v příštím školním roce můžete přispívat k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s námi dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že se podařilo díky žákům, jejich rodičům a přátelům školy v loňském školním roce vytřídit 101,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,45 MWh elektřiny, 174,00 litrů ropy, 9,35 m3 vody a 0,05 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 0,45 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 1,94 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

DĚKUJEME!

 

EKOkonference

Náš školní EKOtým několik týdnů připravoval konferenci. Už na začátku školního roku se rozdělil do několika skupin a každá z nich si pro nás připravila krátký výstup a ukázku z různých okruhů environmentálního vzdělávání. ENERGIŤÁCI  nás přesvědčili o tom, jak zbytečně plýtváme některými energiemi a z čeho všeho se vůbec energie mohou získat – snadno, levně a efektivně. Nakonec nám předvedli, že i obyčejný citron a brambor mohou být zdrojem energie. Společně s ODPAĎÁKY jsme se vydali na hřbitov. Divné? Ale ne, byl to hřbitov odpadků. Nevím jak vás, ale nás dost překvapilo, jak dlouho se některé odpadky v přírodě rozkládají… VODÁRCI nám povídali jak jinak než o vodě, dozvěděli jsme se kolik jí na naší planetě Zemi je, jak se rozděluje a proč je důležitá. Diskutovali jsme s nimi o koloběhu vody v přírodě a nutnosti vodou šetřit. Nakonec nám názorně ukázali, jak je nebezpečné, když se do vody dostanou různé látky, které tam nepatří, jako například olej. Pokus se nám moc líbil a všechny nás oslnil, na druhou stranu jsme si ale uvědomili, jak taková trocha oleje může být nebezpečná pro život ve vodě. Značky a křižovatky jsme si připomněli s DOPRAVÁKY, kteří nám povídali o nebezpečných místech v naší obci a připravili model městečka, ve kterém jsme se mohli projíždět autíčky podle pravidel silničního provozu. Na posledním stanovišti nás čekali PROSTŘEĎÁCI, se kterými jsme se nesetkali poprvé. Na začátku školního roku pro nás měli připravenou anketu, ve které zjišťovali, co nám ve škole chybí a co si myslíme, že by bylo fajn zlepšit. Suverénně vyhrálo to, že máme ve třídách málo rostlin. Proto si připravili stanoviště, na kterém jsme získali nové rostlinky do našich tříd – zelence, molice a africké fialky. Nejprve zjistili důležité informace o jejich růstu a pěstování, nařízkovali je, nechali zakořenit a potom jsme je společně zasadili. Doufáme, že až se po prázdninách vrátíme, budou už růst u nás ve třídách. Musíme uznat, že příprava konference nebyla jednoduchá a obdivujeme, s jakou vervou se do ní naši EKOtýmáci pustili, a že to dotáhli do zdárného konce – bylo to príma a těšíme se, co dalšího si pro nás v příštím školním roce připraví =)

Jak vypadá naše škola v noci?

Ze středy na čtvrtek nás čekalo pořádné dobrodružství, na které se každý rok těšíme – spali jsme ve škole! Víte, jak vypadá škola v noci? Asi byste se divili, ale je trochu jiná a strašidelná. Najednou jsou slyšet zvuky, které běžně neslyšíme a to ticho – to také moc neznáme. =) Všichni jsme se sešli v 18:30 ve školní družině a vyrazili opékat párky k večeři. Trochu se nám pokazilo počasí, tak jsme si dali pořádný sprint mezi kapkami deště až do školy… Tam na nás čekalo smutné loučení s páťáky a také veselé vítání s novými prvňáčky. Potom jsme se zachumlali do spacáků a bylo připravené „kino“ plné novinek ze světa animovaného filmu a samozřejmě k tomu patří i teplý a voňavý popcorn =) Krásně jsme se vyspali a ráno na nás čekala sladká snídaně, nasmáté paní učitelky a príma den strávený s naším EKOtýmem, který pro nás připravoval několik týdnů EKOkonferenci.

Výletování

Nebyl by to konec školního roku bez pořádného výletu. Tentokrát jsem se vydali na překrásný hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyní. Cesta autobusem nebyla zase až tak dlouhá. Na hradě na nás čekali moc milí a příjemní průvodci a samozřejmě nechybělo ani nakupování suvenýrů a výborná francouzská zmrzlina na hradním nádvoří. Odsud jsme se vydali do jeskyní. Nejprve se nám moc nezdálo těch 7 stupňů Celsia, které nás praštily do nosu, ale po vstoupení do obrovského dómu plného stalagmitů, stalaktitů a stalagnátů nás to rychle přešlo a kochali jsme se pohledem na krásné krápníky. Sotva jsme se zahřáli, došli jsme pěšky do Javoříčka, kde nás zlákalo dětské hřiště – no a nebyli bychom to my, kdybychom ho nevyzkoušeli. Počasí nám přálo, nezmokli jsme a v pořádku se všichni vrátili domů – do Víru.

Cyklistou – bezpečně?…

… tak to byl název pondělního výukového projektu, který byl zaměřený na dopravní výchovu. Byl složen z několika částí. Nejprve jsme diskutovali, dělili se na věkově smíšené skupiny a pracovali s myšlenkovou mapou. Na připravených stanovištích jsme procvičovali, opakovali a získávali nové informace o:

  • první pomoci – ošetření oděrek a drobných poranění jsme si vyzkoušeli i prakticky, zkusili si „tlakový obvaz“ a stabilizovanou polohu, zopakovali si tísňová čísla a jak máme postupovat v případě nutnosti
  • povinné výbavě kola – bavili jsme se o povinné výbavě kola, a to nejen česky, ale také anglicky, vše jsme si ukázali a popsali na opravdovém příkladě správně vybaveného kola
  • nebezpečích, která na nás číhají v našem okolí – na fotografiích z naší obce jsme se snažili objevit nebezpečí, která na nás mohou čekat nejen jako na chodce, ale i cyklisty. Diskutovali jsme o tom, jak jim předcházet a správně je řešit.
  • dopravních značkách a pravidlech – dozvěděli jsme se, jak se značky rozdělují, co nám která říká a proč jsou vůbec důležité
  • tom, jak se chovat jako cyklista – poslední blok nás seznámil s pravidly silničního provozu, dozvěděli jsme se, kdy můžeme sami jezdit na silnici a jak se při tom chovat, abychom předešli problémům

Samozřejmě nesměla chybět spanilá jízda zručnosti a závěrečný test. Připadali jsme si jako v autoškole a když nám paní učitelka rozdala řidičské průkazy na koloběžku, docela nás to pobavilo.

Skutečné dárky

I v letošním školním roce jsme sbírali pomerančovou, mandarinkovou a citronovou kůru. Tu jsme potom vyměnili za peníze, za které jsme nakoupili „skutečné dárky“ těm, kteří je ocení a potřebují. Ti z nás, jenž posbírali největší množství kůry, byli také po zásluze odměněni.

Odplouváme na prázdniny!

Do konce školního roku nám zbývá posledních pár dní a na nás už jde pomalu letní prázdninová nálada. V lavicích nás to už moc nebaví, závěrečné písemné práce máme za sebou a spoustu dobrodružství a zážitků naopak před sebou. A nebudeme vám nic nalhávat… Někteří z nás už jsou prostě jednou nohou na prázdninách =)

Florbalový turnaj

V pátek (23. 6. 2017) byla naše škola plná nejen nových žáků, ale i paní učitelek. Jak je již tradicí, pořádali jsme florbalový turnaj, kterého se zúčastnily školy z okolí. Naše tělocvična není sice veliká, ale odehrálo se v ní celkem devět napínavých utkání ve dvou skupinách – starší žáci a mladší žáci. Přestože to bylo přátelské utkání, určitá rivalita nás hnala k co nejlepším výkonům a získání putovního poháru. A jak to nakonec dopadlo? Ve skupině mladších žáků se na prvním místě umístilo družstvo z Písečného, druzí jsme skončili my a třetí příčku obsadila ZŠ Rovečné. Starší žáci se také předvedli v tom nejlepším světle a krásné čtvrté místo vybojovala ZŠ Písečné, na třetím místě byla ZŠ Dalečín, pomyslnou stříbrnou příčku obsadilo družstvo ze ZŠ Rovečné a první místo patřilo…. no hádejte komu? NÁM! Putovní pohár tedy tentokrát necestoval nikam daleko a zdobí naši poličku cti ve školní družině.

 

 

Akademie lesníků- pokračování

Na podzim jsme společně se školou zahájili Akademii lesníků, na kterou volně navazoval čtvrteční průzkumný výlet do lesa. Děti dopodrobna pozorovaly les, vyhledávaly jeho živé i neživé součásti a učily se, jak se v lese chovat. V menších skupinkách společně sbíraly vzorky a zkoumaly je zraky průzkumníka lesa. Po úspěšném vyhledání a odebrání vzorků pak mladí lesníci získali Průkaz lesníka potvrzující jejich znalosti a zkušenosti, které v akademii získali. Kvalitu jejich práce a nasbíraných vzorků můžete zhodnotit sami- průzkumnické tašky se vzorky jsou vystaveny v šatně MŠ.

Voda voděnka

Člověk by neřekl, co má voda všechno na svědomí, v jaké podobě se ukrývá a kde všude ji můžeme najít. V hodinách jsme se ji snažili prozkoumat. Ohřívali jsme ji, až se vypařila, dělali z ní led a zase ho rozpouštěli, vytvořili jsme si umělou krajinu s jezírkem a dívali se, jak probíhá koloběh vody, dokonce nám i zapršelo, už také víme, jak se dostává voda k nám do domu, co je to filtrace a usazování a také víme, že nejde jen tak vodu vypustit zpátky do přírody. Nakonec jsme se seznámili i s vodními živočichy a dokonce jsme si jednoho odnesli i domů 🙂